Samen aan de slag: ‘Reeuwijk verdient een echt Huis van Alles!’Samen aan de slag: ‘Reeuwijk verdient een echt Huis van Alles!’

Het is een langgekoesterde wens. Vooropgesteld niet alleen van het Burgerinitiatief Reeuwijk, maar ook van het wijkteam West en de programmaraad van het Huis van Alles: de realisatie van een gemeentelijk contactpunt in het Huis van Alles.

Het verdwijnen van vrijwel alle gemeentelijke voorzieningen na de fusie uit Reeuwijk-Brug wordt nog steeds door veel dorpsgenoten als een groot gemis ervaren en de opmerking 'Da
t kan toch anders, nu we zo’n mooi Dorpshuis hebben?’ was dan ook niet voor niets een veel gehoorde opmerking, tijdens de Verkiezingsbattle ‘Reeuwijk verdient’.
 
Samen met wijkteam West, het Huis van Alles, de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en het BIR zijn nu de eerste stappen gezet om vanaf eind maart met elkaar aan tafel te gaan om samen te overleggen welke mogelijkheden gewenst en welke mogelijkheden uiteindelijk ook realiseerbaar zijn. Overigens met de insteek om ook de inwoners van Reeuwijk-Brug en Sluipwijk actief bij deze gesprekken te gaan betrekken.
 
In ieder geval neemt de gemeente nu al een aanloopje op deze plannen door op 21 maart, de dag van de gemeenteverkiezingen, te starten met een pilotproject in het Huis van Alles in Reeuwijk Brug. Vanaf deze dag liggen o.a. de plannen voor de herinrichting van het Treebord ter inzage in de voormalige bibliotheek. Een eerste stap, waardoor we als inwoners van ons dorp voortaan niet meer in de auto hoeven te stappen om in Bodegraven plannen te gaan inzien. Pakken we direct ook een stukje duurzaamheid mee!
 

Onderwerpen