GroenLinks wil bomenkap Hoeksche Waard voorkomenGroenLinks wil bomenkap Hoeksche Waard voorkomen
 
GroenLinks vraagt Zuid-Holland om de bomenkap langs de N489 bij Westmaas te voorkomen. De gemeente Hoekse Waard wil 335 bomen langs de provinciale weg kappen. Volgens de fractie is dat strijdig met het provinciale beleid voor natuurrijke bermen. Daarin staat juist dat de bomen langs provinciale wegen zoveel mogelijk moeten worden behouden. GroenLinks vraagt het provinciebestuur daarom in te grijpen.
 
GroenLinks Statenlid Ariëtte Kasbergen: “Wij zijn heel blij met het provinciale beleid om de bomen langs provinciale wegen te behouden. Beleid dat er mede dankzij de inzet van GroenLinks is gekomen, omdat bomen zo waardevol zijn.

Waardevol voor het landschap, de natuur en het klimaat. Onbegrijpelijk dus dat de gemeente Hoeksche Waard die bomen wil kappen. Het gaat om bomen bij provinciale wegen, daarom hebben wij het provinciebestuur gevraagd haar verantwoordelijkheid te nemen en onze bomen te beschermen tegen de gemeentelijke kapplannen.”
 

Onderwerpen