Aanleg provinciale snelweg door Groene Hart onzekerAanleg provinciale snelweg door Groene Hart onzeker

Zuid-Holland aarzelt over de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan bleek woensdag 17 januari bij de commissievergadering van Provinciale Statenleden van Zuid-Holland.
 
Bewoners en deskundigen haalden op deze commissievergadering de onderbouwing van de provincie vakkundig onderuit. De gebruikte cijfers bleken niet te kloppen: 30% van het verkeer in de rapporten blijkt te bestaan uit spookauto’s: auto’s die alleen in de rapporten voorkomt. één onderneemster rekende voor dat de weg voor veertig vrachtauto’s per dag wordt aangelegd oftewel één miljoen belastinggeld per vrachtauto. Voor en tegenstanders waren het er over eens dat de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan de knelpunten in Hazerswoude en Boskoop niet oplost, maar verergert. Met en zonder de spookauto’s.

Iedereen vond dan ook dat er een integrale oplossing gevonden moest worden. De meningen verschilden of de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan moet wachten tot de oplossing er is en of lokale knelpunten moeten worden opgelost of dat er een provinciale snelweg door het Groene Hart moet worden aangelegd.
 
GroenLinks pleit met PvdA en PvdD voor een no regret aanpak: eerst onderzoeken wat werkt, voor je het Groene Hart doorklieft en tientallen miljoenen belastinggeld uitgeeft. VVD en CDA nemen het risico van een onnodige destructie van het Groene Hart en 40 miljoen belastinggeld voor lief en willen door met de aanleg van de provinciale snelweg.
 
Andere partijen wilden zich nog niet uitspreken en eerst nog antwoorden van de Gedeputeerde die door ziekte verhinderd was. 31 januari zal duidelijk worden of de weg wordt afgeblazen of nog niet.
 

Onderwerpen