Met zijn allen heel Bodegraven-Reeuwijk laten zoemenMET Z'N ALLEN WILLEN WE HEEL BODEGRAVEN-REEUWIJK LATEN ZOEMEN! 
 
Er is nogal wat aan de hand in de natuur. Cijfers laten zien dat in de afgelopen 30 jaar de biodiversiteit in ons land met maar liefst 30 % is afgenomen En wat landelijk geldt, geldt vanzelfsprekend ook voor onze directe leefomgeving, de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
 
Neem nu bijvoorbeeld de bij. Maar liefst 80 % van de planten die wij eten is voor de bestuiving afhankelijk van onze gestreepte vriend. Nederland telt maar liefst 358 verschillende bijensoorten, maar inmiddels zijn er in ons land al 34 soorten definitief verdwenen. Bovendien wordt 50 % van de bijensoorten bedreigd. Gelukkig gaat met de honingbij inmiddels ietsje beter, maar de populatie wilde bijen staat behoorlijk onder druk.
 
Dat zijn cijfers om je echt ongerust over te maken. ‘Heel Nederland zoemt' is een landelijke organisatie die de bijenproblematiek in ons land op de kaart zet.  Ondersteund door de postcodeloterij organiseren zij onder meer ieder jaar een landelijke bijentelling. Daarnaast kennen zij landelijk het predicaat bij-vriendelijke gemeente toe aan gemeentes die actief aan de slag zijn om onze bijenpopulatie een handje te helpen.
 
Als Burgerinitiatief Reeuwijk zijn wij onafhankelijk en staan nadrukkelijk buiten de politiek, maar voor ons betekent een sterk dorpsprofiel niet alleen een veilige verkeerssituatie of meer gemeentelijke voorzieningen binnen onze kern. Ook een evenwichtige biodiversiteit met aandacht voor het natuurlijke karakter van ons unieke plassengebied hoort wat ons betreft op die dorpsagenda, aldus Annemarie Visser voorzitter van het B.I.R. Op deze weg kwamen wij GroenLinks tegen, die al ruim een jaar actief bezig zijn om stappen te zetten om bijen beter te beschermen. Maar als. B.I.R. doen we hier in dezelfde adem de oproep aan alle andere politieke partijen om samen met ons het onderwerp biodiversiteit breed op te pakken binnen onze gemeente!
 
Roger Friedrichs, fractielid ruimte GroenLinks vult daarbij aan: “GroenLinks Bodegraven-Reeuwijk staat voor het vergroenen en het vergroten van de biodiversiteit binnen onze gemeentegrenzen. Daar is politiek gezien nu een mooie basis voor en we willen ook graag  voortbouwen op niet alleen de succesvolle moties van PvdA en SGP over ecologisch bermbeheer, maar ook op onze motie over de dorpsecoloog.
 
Vandaar dat  GroenLinks en BIR hier de handen ineen hebben geslagen om samen met alle inwoners en alle politieke partijen de hele gemeente Bodegraven-Reeuwijk te laten zoemen. Bijen vliegen nu eenmaal rustig van de ene naar de andere kern.
 
Op zaterdag 26 mei a.s. wordt het startsein van deze actie gegeven door voor jong en oud op twee locaties binnen onze gemeente een workshop te organiseren over het belang van bijen en andere nuttige insecten. Ook het maken van leuke bloemzaadbommetjes staat op het programma. Vier bij-enthousiaste  inwoners van onze gemeente: Esmee Hensen (21) en Lois le Maitre (18) en vanuit het  B.I.R. Marjolein Kranenburg  en Tino Hartsink organiseren dit evenement.
 
Bovendien wordt er voor alle basisscholen in Bodegraven-Reeuwijk een kleurwedstrijd georganiseerd en de hoofdprijs is een heus bijenhotelletje.
 
Informatie over de locatie van deze workshop, de kleurwedstrijd en nog meer interessante links verschijnen in de komende weken  op de  facebookpagina’s en de websites van GroenLinks en  van het Burgerinitiatief Reeuwijk.
 
 
 

Onderwerpen