Geslaagde bijeenkomst nieuwe Wet InburgeringGeslaagde bijeenkomst nieuwe Wet Inburgering
                               
Op donderdag 30 januari organiseerde de gemeente Krimpenerwaard een uitvoeringsbijeenkomst over de nieuwe Wet Inburgering die in 2021 ingaat.  Lokale organisaties die betrokken zijn bij de inburgering van statushouders waren door de gemeente uitgenodigd.
 
Wethouder Jan Vente opende de bijeenkomst. “Tien jaar geleden lieten we de statushouders over aan Vluchtelingenwerk en we bemoeiden er ons nog weinig mee. Dit is de laatste jaren wel veranderd.
Statushouders worden intensief begeleid. Met de nieuwe wet zien we de integratie nog meer als een gezamenlijke opgave. Samen met de betrokken organisaties zetten we ons in voor een succesvolle
inburgering. Met elkaar bouwen we aan een nieuwe toekomst voor vluchtelingen in Nederland. De
beste manier om dit te doen is via betaald werk. Stap voor stap, met respect voor alles wat deze
mensen hebben meegemaakt en waar ze nu nog tegenaan lopen.”
      
De nieuwe wet werd kort toegelicht. De gemeente krijgt de regierol, maar wil samen met de lokale
organisaties het beleid ontwikkelen. Het uitgangspunt hierbij is: iedereen kan meedoen, het liefst via betaald werk. Het leenstelsel waarmee nieuwkomers nu nog hun inburgeringscursus inkopen wordt afgeschaft.
 
Na een korte pauze introduceerde elke organisatie zichzelf via een pitch van 2 minuten. Daarna
positioneerden de organisaties zichzelf en elkaar in de verschillende leefgebieden van ‘the wheel of life’: werk & opleiding, taal & inburgering, huisvesting, gezondheid, gezinssituatie, vrije tijd & sport,
financiën en sociale contacten.
 
Tot slot vertelde een statushouder over zijn integratieproces. De bijeenkomst werd afgesloten met een heerlijke Syrische lunch verzorgd door een statushouder die werkt bij stichting SWOS.
 

Onderwerpen