Spanning op arbeidsmarkt gestegen in Midden-HollandSpanning op arbeidsmarkt gestegen in Midden-Holland

In Midden-Holland nam het aantal WW-uitkeringen in augustus 2019 licht toe. De spanning op de arbeidsmarkt is medio 2019 verder gestegen. Voor een groot deel van de beroepsgroepen is de arbeidsmarkt regionaal gezien krap tot zeer krap. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt sluiten niet altijd goed op elkaar aan. Uit onderzoek van UWV blijkt dat een derde van de werkgevers vacatures vervult met kandidaten die niet direct over de gevraagde kwalicaties beschikken.

“Voor werkgevers is het belangrijk om niet alleen op de functie-eisen af te gaan bij het aannemen van personeel. Motivatie en leervermogen zijn minstens zo belangrijk, zo blijkt in de praktijk. Dat heeft ook te maken met ontwikkelingen als digitalisering en automatisering. Met name werkgevers in ICT, financiële diensten en welzijn verwachten dat in de nabije toekomst een hoger opleidingsniveau nodig is”, aldus arbeidsmarktadviseurs Frank Verduijn en Jean-Paul Biever.


Eind augustus 2019 verstrekte UWV in totaal 2.241 WW-uitkeringen in Midden-Holland. Dat waren er 24 meer dan eind juli 2019, een stijging van 1,1%. Deze toename is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan pedagogische beroepen. De contracten lopen vaak in juli af. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bleef in augustus 2019 in Midden-Holland min of meer gelijk op 2,2%. Het percentage lag daarmee wederom onder het landelijk gemiddelde van 2,6%.

In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland met 406, oftewel 15,3%. De absolute afname van WW-uitkeringen was verreweg het grootst bij de bedrijfseconomische & administratieve beroepen (-150), op gepaste afstand gevolgd door technische beroepen (-59). Procentueel gezien was de daling het sterkst bij pedagogische beroepen (-30,8%) en ICT-beroepen (-26%).

Meer beroepsgroepen met weinig aanbod
De afgelopen jaren is de spanning op de arbeidsmarkt in rap tempo toegenomen. In Midden-Holland valt de arbeidsmarkt al vanaf het vierde kwartaal van 2017 als krap te typeren. UWV meet de spanning op de arbeidsmarkt door het aantal openstaande vacatures (vraag) af te zetten tegen het aantal kortdurend werkzoekenden (aanbod). Door groeiende vraag en afnemend aanbod is de spanning in het tweede kwartaal van 2019 verder opgelopen.

Inmiddels valt meer dan een vijfde van alle beroepsgroepen in Midden-Holland te typeren als krap tot zeer krap. Vanwege de geringe grootte van de arbeidsmarktregio bestaan er in Midden-Holland echter veel beroepsgroepen waarvoor onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om een typering te formuleren. Laten we deze beroepsgroepen zonder typering buiten beschouwing, dan bedraagt het aandeel krap tot zeer krap zelfs zo’n 70%.


UWV werkt samen voor zij-instroom in de metaalbewerking
Uit een enquête van UWV onder 2.000 werkgevers blijkt dat ongeveer een derde van hen vacatures vervult met kandidaten die niet direct over de gevraagde kwalificaties beschikken. Om zij-instroom verder te stimuleren en te faciliteren werkt UWV ook in Midden-Holland samen in projecten die voorzien in verkorte en praktische (om)scholing.

              
Zo participeert UWV sinds begin dit jaar in een samenwerking met de gemeente Gouda en Lasopleiding Gouda om werkzoekenden op te leiden tot metaalbewerker/lasser. Vanaf januari volgde een zestal gemotiveerde werkzoekenden gedurende 13 weken speciale lessen in metaalbewerking en lassen bij Lasopleiding Gouda. Daarnaast kregen zij, met behoud van uitkering, de mogelijkheid om werkervaring op te doen bij een aantal metaal- en constructiebedrijven in de regio. De resultaten waren boven verwachting: alle deelnemers hebben met goed gevolg een praktijkexamen MAG lassen bij het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) afgelegd. Zij ontvingen hun diploma uit handen van wethouder Michiel Bunnik. Werving voor een vervolg van dit buitengewoon succesvolle initiatief is reeds begonnen. De start staat gepland in het najaar van 2019.

Bijlagen
Thumbnail 2019 08 Regionale nieuwsflits arbeidsmarkt Midden-Holland augustus 2019
 
 
 


 

Onderwerpen