Stabilisatie instroom WW en werkgelegenheid industrieStabilisatie instroom WW en werkgelegenheid industrie

In Midden-Holland daalde het aantal WW-uitkeringen in juni 2019 ten opzichte van de voorgaande maand flink sterker dan het gemiddelde in Nederland. Ook op jaarbasis is de daling sterker. De daling van nieuwe WW-instroom lijkt af te vlakken. Vandaag publiceert UWV de Factsheet arbeidsmarkt Industrie. In Midden-Holland stabiliseert de werkgelegenheid in de industrie. Toch ervaren werkgevers vaak een tekort aan personeel. Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten heeft UWV zich verbonden aan het Human Capital Akkoord Zuid-Holland.

“De industrie is volop in beweging. De technologische innovatie in deze sector biedt kansen en uitdagingen. Het is belangrijk dat werknemers en werkzoekenden zich een leven lang blijven ontwikkelen, zodat zij duurzaam inzetbaar zijn en zo aantrekkelijk blijven voor huidige en toekomstige werkgevers. Om het ‘menselijk kapitaal’ in de provincie op peil te houden is UWV daarom aangesloten bij het onlangs opgestelde Human Capital Akkoord van de Economic Board Zuid-Holland”, vertelt Patricia Ladan, districtsmanager UWV.


UWV verstrekte in Midden-Holland 1.587 nieuwe WW-uitkeringen in het eerste halfjaar van 2019, tegenover 1.605 in de eerste zes maanden van 2018. De WW-instroom over de eerste helft van het jaar daalde zodoende met 1,1%, terwijl deze in Nederland als geheel juist licht toenam met 0,4%. Alhoewel de daling van het aantal nieuwe WW-uitkeringen in Midden-Holland vooralsnog doorzet, lijkt deze inmiddels wel af te vlakken. De verschillen per sector zijn hier groot: met name onderwijs, vervoer en logistiek, cultuur en de uitzendbranche vertonen over de eerste helft van 2019 nog steeds een flinke procentuele daling van de WW-instroom, terwijl er vooral bij landbouw, groenvoorziening en visserij, detailhandel en overige commerciële dienstverlening stijgingen zichtbaar zijn.

WW-instroom Midden-Holland
Eind juni 2019 verstrekte UWV 2.312 WW-uitkeringen in Midden-
Eind juni 2019 verstrekte UWV 2.312 WW-uitkeringen in Midden-Holland. Dat waren er 99 minder dan in mei, een daling van 4,1% die ruim boven het landelijk gemiddelde van 3,2% uitkomt. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, nam licht af en kwam uit op 2,3%. Het landelijk gemiddelde bedraagt in dit geval 2,7%. In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland met 17,1%, oftewel 477 uitkeringen. Deze jaarmutatie was opnieuw scherper dan voor Nederland als geheel (-15,7%). Op sectorniveau was de procentuele daling van het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van juni 2018 het grootst voor de chemische industrie en schoonmaakbranche.

Werkgelegenheid industrie stabiliseert

UWV verstrekte eind juni in Midden-Holland 225 WW-uitkeringen aan werkzoekenden met een industrieël beroep. Eind 2018 werkten er in de regio zo’n 7.800 werknemers bij industriële bedrijven. Met een aandeel van 10% in de totale werkgelegenheid is de industrie in Midden-Holland even sterk vertegenwoordigd als landelijk. De verwachte banengroei is echter beperkt. UWV voorziet voor 2019 nog een toename van het aantal banen tot 8.000 (+1,9%), maar vervolgens zal dat aantal geheel in lijn met de landelijke trend in 2020 waarschijnlijk stabiliseren of zelfs licht afnemen.
Ontwikkeling banen industrie Midden-Holland

De sector is gevoelig voor conjunctuurschommelingen en veranderende exportmogelijkheden. Daarnaast zorgen technologische ontwikkelingen op de lange termijn voor een structureel dalende trend van de industriële werkgelegenheid. Het belang van denkwerk en sociale vaardigheden wordt steeds groter, dat van fysieke kracht kleiner. Tegelijkertijd blijven technische basiskennis en vakvaardigheden onverminderd waardevol. Lees meer over deze en andere ontwikkelingen binnen de industriële sector in de Factsheet arbeidsmarkt Industrie die UWV vandaag publiceert.

Samenwerken voor betere aansluiting vraag en aanbod

In de sector ervaart één op de vijf werkgevers belemmeringen door personeelstekort. In Midden-Holland zijn onder meer vacatures voor CNC-verspaners, constructiebankwerkers, mechanisch operators en monteurs moeilijk vervulbaar. Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten participeert UWV in verschillende samenwerkingsinitiatieven. Zo heeft UWV zich bijvoorbeeld verbonden aan het Human Capital Akkoord Zuid-Holland. Op 11 juli tekende regiomanager Jeanette Houttuin namens UWV Midden-Holland bovendien samen met regionale gemeenten en werkgevers de doe-agenda Perspectief op Werk. Dit plan voorziet in een samenwerking voor arrangementen op maat, om zo (kwetsbare) werkzoekenden aan het werk te helpen en vacatures van werkgevers te vervullen.

Bijlagen
Thumbnail 382 KB pdfNieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, juni 2019
 
 

Onderwerpen