Recreatieschap gaat Wageningen extra advies vragen over aanpak bosbeheer en essentaksterfte in de RottemerenRecreatieschap gaat Wageningen extra advies vragen over aanpak bosbeheer en essentaksterfte in de Rottemeren
 
Het bestuur van het Recreatieschap Rottemeren vraagt aan Wageningen University & Research extra advies over de aanpak van het bosbeheer en de essentaksterfte in recreatiegebied Rottemeren. Het schap besloot eerder al een onafhankelijk bureau in de arm te nemen voor advies over de aanpak van de laanbeplanting van essen langs de Merenweg in Bleiswijk. Op basis van beide adviezen neemt het bestuur in augustus een besluit over het vervolg van de aanpak bosbeheer en essentaksterfte.
 
Recreatieschap Rottemeren bouwt voor de komende generaties aan een toekomstbestendig bos met een hoge biodiversiteit. Om hier naartoe te werken heeft het bestuur van het recreatieschap twee jaar geleden besloten het bosbeheer in het recreatiegebied Rottemeren planmatig uit te voeren. Behalve de noodzakelijke reguliere boswerkzaamheden en het wegwerken van achterstanden die in de afgelopen jaren ontstaan zijn, worden hierbij ook de problemen met de essentaksterfte meegenomen. Zoals in heel Nederland heeft ook het Rottemerengebied te maken met de essentaksterfte, een schimmelziekte waardoor essen verzwakken en uiteindelijk dood gaan. Het overgrote deel van de essen is ziek, tot nu toe is gebleken dat de essen niet herstellen.
 
Door de zure appel heen bijten
Uitgangspunt van de aanpak is dat alle werkzaamheden in een deelgebied, inclusief het verwijderen van de aangetaste essen, in één keer worden uitgevoerd. De natuur wordt dan maar één keer verstoord in plaats van elk jaar weer. Bovendien worden de nieuw aangeplante bomen en de paden het jaar erop niet weer beschadigd door nieuwe bomenkap. Ook kunnen er geen zieke essen meer omvallen; dat is veiliger. Na afloop worden zo snel mogelijk nieuwe bomen en struiken geplant. Zo wordt toegewerkt naar een gezond en gevarieerd bos met een hoge biodiversiteit.
 
Maatschappelijke discussie over noodzaak kap
Nu de werkzaamheden in uitvoering zijn, wordt zichtbaar dat de ingrepen een groot effect hebben op de beleving van het gebied. Hierdoor zijn bij bewoners en raadsleden vragen ontstaan of het verwijderen van zoveel bomen wel noodzakelijk is. Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Rottemeren heeft er daarom voor gekozen om Wageningen University & Research (WUR) extra advies te vragen over de aanpak van het bosbeheer en de essentaksterfte. Er is voor de WUR gekozen, omdat daar de meest actuele kennis over bosecologie, bosbeheer en essentaksterfte beschikbaar is.
 
 
Onderzoek essen aan de Merenweg
Het schap heeft onlangs al aan een bureau de opdracht gegeven om de essen aan de Merenweg te onderzoeken, zodat duidelijk wordt wat de mate van aantasting door de essentaksterfte is, wat het veiligheidsrisico is dat daarmee gepaard gaat en welke maatregelen nodig zijn om dit risico te beheersen. Ook geeft het bureau beheeradvies over de laan als landschappelijk element. Deze opdracht is in samenspraak met de actiegroep Stop de bomenkap Lansingerland tot stand gekomen.
 
Onderbouwd besluit
Uiterlijk half augustus zijn beide adviezen beschikbaar. Het bestuur van het schap neemt op basis hiervan een onderbouwd besluit over het vervolg van de boswerkzaamheden. De adviesrapporten worden gepubliceerd op staatsbosbeheer.nl/rottemeren bij werk in uitvoering.
 
Onafhankelijk van beide adviezen is het verwijderen van een aantal bomen in 2019 noodzakelijk. Het gaat om noodkap van essen die door ernstige aantasting een acuut veiligheidsrisico vormen. Daarnaast moeten bomen in het Kooibos plaats te maken voor watercompensatie vanwege de komst van de A16 Rotterdam en is het verwijderen van bomen in de Bleiswijkse Zoom noodzakelijk vanwege het waterkwaliteitsproject dat daar uitgevoerd wordt. 

Onderwerpen