Sterke samenwerking huurderskoepel HRHM en Woonpartners MHSterke samenwerking huurderskoepel HRHM en Woonpartners MH
 
Op woensdag 27 maart ondertekenden de huurderskoepel HRHM en René Mascini, directeur-bestuurder van Woonpartners Midden-Holland een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de komende drie jaar.
 
Vooraf bespraken ze onder meer het huurbeleid voor 2019-2020 en andere onderwerpen waar beide partijen hun zorg over hebben. Denk daarbij aan het armoedebeleid, verduurzaming van de woningen en de doorstroming in de huurmarkt
 
Over de samenwerking klagen geen van beide partijen. Die gaat goed. De huurderskoepel heeft informatie-, instemmings- en adviesrecht over onderwerpen die huurders belangrijk vinden, maar ook over het beleid dat de corporatie uitzet en volgt. Ze zijn een volwaardig gesprekspartner voor de corporatie en voor de gemeentes waar de corporatie actief is. De prestatieafspraken per gemeente wordt met deze drie partijen gesloten.
 
“We discussiëren flink over wat nodig is en wat we willen voor de huurders.” zo spreekt Geert Boevink, voorzitter HRHM, “We willen bijvoorbeeld naar 0% huuraanpassing, maar ik begrijp dat ook de investering voor duurzaamheid een prijs kent. In dat geval blijven we kijken naar de totale woonlasten voor de huurders. Daar waar je samen met de corporatie kan optrekken, daar doe je dat en daar waar je moet opkomen voor de belangen van de huurders, daar ga je met elkaar in gesprek. Ook dit jaar zijn we weer tot een compromis gekomen”.
 
Sterk team
René Mascini: “Deze huurderskoepel HRHM is ruim twee jaar geleden ontstaan uit de fusie van twee aparte huurdersbelangenorganisaties. Dat ze in zo een korte tijd tot een sterk team gevormd zijn, daar heb ik bewondering voor. Ze denken in het belang van de huurders. Dat doen wij ook maar we hebben ook rekening te houden met onze uitgaven. Als we bijvoorbeeld willen investeren in de energietransitie, dan is dat moeilijk omdat we ruim 20% van onze huurinkomsten aan het Rijk moeten afdragen in de vorm van verhuurdersheffing en vennootbelasting. We kunnen elke euro maar één keer uitgeven “
 
Huurbeleid
Een jaarlijks terugkerend gesprek gaat over het huurbeleid, dienstverlening, servicekosten van Woonpartners. De corporatieheeft nog nooit inkomensafhankelijk huuraanpassingen doorgevoerd. “Wij vragen geen gegevens over de inkomsten van de huurders op, noch over huurtoeslag. Alleen bij de toewijzing van een woning controleren wij de kaders. De kwaliteit van de woning moet overeenkomen met de huurprijs. Wij zorgen ervoor dat we de woningen passend toewijzen”.
 
“Het is ons streven om de huurprijzen van sociale huurwoningen op 85% van de maximaal redelijk huurprijs te verhuren. Na de huurverhoging van 2019 bedraagt dit percentage gemiddeld 74% bij de sociale woningvoorraad. Vóór 1 mei krijgen onze huurders een persoonlijk bericht over de huuraanpassing en wat dat voor hun huur betekent” aldus René Mascini.
 
Koolmonoxidemeters
Een mooi voorbeeld van een advies is dat bij het dagelijks onderhoud van werkzaamheden aan de mechanische ventilatie en de cv-ketels nu ook een koolmonoxidemeter wordt geplaatst. Dat was vorig jaar een uitdrukkelijke wens van de huurders “Er was een uitzending op TV over de gevaren van koolmonoxide. Als HRHM hebben we in overleg met Woonpartners gekeken hoe we de huurders kunnen beschermen.” zo illustreert Harry Dzumhur (HRHM). “Niet dat er nog open verbrandingstoestellen zijn aangesloten, maar een lek kan ook ontstaan bij de aansluiting”.
Op deze manier overleggen de corporatie en de huurderskoepel hoe processen lopen en wat er aan verbeterd kan worden.
Eén en één is dan drie met als resultaat dat de huurders beter beschermd zijn.

 

Onderwerpen