Samen verder als Rabobank Hollandse IJsselSamen verder als Rabobank Hollandse IJssel
 
Rabobank Gouwestreek en Rabobank Krimpenerwaard gaan per 1 februari 2019 samen verder als
Rabobank Hollandse IJssel. Op 26 november hebben de ledenraden van beide banken unaniem vóór de
samenvoeging gestemd.
Onder het motto ‘Vertrouwen ín de toekomst is werken áán de toekomst’ is een
Samenvoegingsdocument geschreven dat de verbinding tussen de twee banken helder in kaart brengt.
 
MET OPEN VIZIER
‘Het fundament van onze samenvoeging is vertrouwen. Als je werkt vanuit vertrouwen, kun je je vizier
opendoen. Zo zie je meer van elkaar.’ Judith Cok, de huidige directievoorzitter van Rabobank
Krimpenerwaard die straks diezelfde functie krijgt in de nieuwe Rabobank Hollandse IJssel, vertelt dat
het vertrouwen in elkaar er was vanaf dag één. Open en eerlijk zijn de gesprekken gevoerd als directie
onderling, met de Raden van Commissarissen en met de ledenraden. ‘De wereld om ons heen
verandert’, zegt Ed Brouwer, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de nieuwe bank. ‘Mensen
komen nauwelijks meer in het bankgebouw. Als bank moet je meegaan met je tijd en het liefst voorop
lopen. Je moet een koers kiezen. De Rabobank heeft een sterke lokale verankering en probeert het
beste uit twee werelden te realiseren: je moet winst maken, maar de bank voelt ook een grote
verantwoordelijkheid voor de samenleving.’
Caspert van der Wel, huidig directievoorzitter van Rabobank Gouwestreek, ondersteunt de
samenvoeging van harte: ‘Een hele goede ontwikkeling. De samenvoeging is nodig om op lange termijn
goed in de behoeften van onze klanten te kunnen blijven voorzien, maar biedt ook volop kansen om
onze dienstverlening en rol in de regio te versterken.’
 
MAATSCHAPPELIJK DICHTBIJ
Judith Cok legt uit dat de samenvoeging tussen deze twee banken bijna vanzelfsprekend is: ‘Wij zijn
zowel hetzelfde als aanvullend, met elk een buitengebied met kleinere kernen én een stad. We hebben
sectoren die overeenkomen en ieder onze eigen, kenmerkende bedrijfstakken waarin we veel van
elkaar zullen leren en elkaar kunnen versterken. Bovendien liggen we geografisch in elkaars verlengde.
De nieuwe naam is geïnspireerd op de rivier de Hollandsche IJssel, die precies door het midden van het
nieuwe werkgebied stroomt en de Gouwestreek met de Krimpenerwaard verbindt. Als nieuwe bank
blijven we vanuit onze coöperatieve traditie als vanzelfsprekend sterk betrokken en maatschappelijk
dichtbij.’
 
ROBUUSTE TEAMS
Eén Rabobank Hollandse IJssel betekent slagvaardigheid en kracht in een professionele bancaire
dienstverlening, vertelt Judith Cok. ‘Er komt veel gezamenlijke kwaliteit beschikbaar. Kennis en kunde
die wij bundelen in ‘robuuste teams’. Je moet werken vanuit een langetermijnvisie om een organisatie
succesvol te transformeren in deze tijd van digitalisering. Binnen de robuuste teams worden de juiste
deskundigen ingezet bij complexe vraagstukken. Onze klanten, particulier en zakelijk, doen hun
reguliere bankzaken vrijwel altijd online. De specifieke dienstverlening aan onze particulieren en
zakelijke klanten willen wij versterken.’ De functie van directeur Bedrijven wordt vervuld door Erik van
den Broek, vertelt Judith Cok. ‘Wat wij zeker gaan intensiveren, is de rol van de marktteams. Zij laten
zien dat ze als medewerkers van de bank betrokken zijn bij alles wat leeft in de lokale samenleving, ook
’s avonds en in het weekend.’
//////////////////////

Onderwerpen