Beperkte daling WW-uitkeringen financiële sectorBeperkte daling WW-uitkeringen financiële sector

UWV verstrekte in Holland Rijnland 2.687 WW-uitkeringen in juli 2018. Daarvan gaan er bijna 150 naar werkzoekenden die in de financiële dienstverlening hebben gewerkt. Het totaal van de WW-uitkeringen daalde met 23,4% ten opzichte van vorig jaar. De daling bij de financiële sector bedraagt nog geen vijfde daarvan. De vraag naar personeel in de financiële sector is in de afgelopen jaren veranderd. Bedrijfseconomisch en financieel-administratief medewerkers maken plaats voor hogere en andere functies, zoals controllers en ICT’ers.

Eind juli 2018 verstrekte UWV 2.687 WW-uitkeringen in Midden-Holland. Dit waren er 102 minder dan in juni, een daling van 3,7%. Deze was iets sterker dan de landelijke daling van 3,0%. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bedroeg in Midden-Holland 2,7% in juli 2018. Dit was lager dan het landelijke percentage. In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen met 23,4%, oftewel 820 uitkeringen. In heel Nederland was er een gelijksoortige daling. Bijna de helft van de daling in Midden-Holland kwam voor rekening van de sectoren handel, zakelijke diensten (exclusief uitzendbureaus) en zorg & welzijn.


Financiële dienstverlening krimpt structureel

Eind juli 2018 verstrekte UWV in Midden-Holland 149 WW-uitkeringen aan werkzoekenden die bij een bank of verzekeraar hebben gewerkt. Bijna de helft van hen heeft een bedrijfseconomisch of administratief beroep. UWV ziet de werkgelegenheid in de financiële dienstverlening al geruime tijd teruglopen. In vergelijking met juli vorig jaar daalde de lopende WW slechts met 4,5%. Op basis van arbeidsmarktprognose tot 2019 verwacht UWV dat het aantal banen in de financiële dienstverlening in Holland Rijnland tussen 2017 en 2019 met 4,5% afneemt tot 1.900.

Kansen voor controllers en ICT’ers

Na de economische crisis van 2008 heeft de financiële sector zich meer toegelegd op digitale dienstverlening. Organisaties werden anders ingericht en kantoren sloten hun deuren. Ook de vraag naar personeel is sindsdien veranderd. Beroepen in het hogere segment worden meer gevraagd: accountants, inkopers en (assistent) controllers. Ook ICT’ers hebben goede kansen in de financiële sector. De baankansen voor financieel-administratief medewerkers, receptionisten en administratief medewerkers bankbedrijf zijn daarentegen afgenomen. Zij vinden vaak werk in de zakelijke dienstverlening en de uitzendbranche. UWV stimuleert werkzoekenden dan ook om hun horizon te verbreden en naar andere functies en in andere sectoren te kijken.

In de UWV-factsheet Financiële dienstverlening, die op 15 augustus is gepubliceerd, staat een uitgebreide toelichting op de arbeidsmarktontwikkeling in de financiële sector.

Onderwerpen