Recreatieschap Rottemeren en gemeente Rotterdam investeren samen in aantrekkelijke RotteRecreatieschap Rottemeren en gemeente Rotterdam investeren samen € 6 miljoen in aantrekkelijke Rotte
 
Recreatieschap Rottemeren en gemeente Rotterdam werken samen om de aantrekkingskracht van de Rotte en de recreatiemogelijkheden op en langs de Rotte te versterken. Op 9 juli hebben beide partijen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, waarin is vastgelegd dat ieder € 3 miljoen euro investeert in de binnenstedelijke Rotte en dus gezamenlijk 6 miljoen euro.
 
De samenwerking is erop gericht de binnenstedelijke Rotte natuurlijker, aantrekkelijker en levendiger te maken. De partijen willen de bekendheid van de binnenstedelijke Rotte vergroten door te zorgen voor meer activiteiten, zowel op het water als aan de oevers van de Rotte. Goede vaar-, fiets- en looproutes gaan de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de Rotte versterken. Ook worden aantrekkelijke en groene kades, pleinen en parken ontwikkeld en wordt de waterkwaliteit verbeterd.
 
Concrete plannen
Vanuit het programma Rivieroevers van gemeente Rotterdam staan hiervoor concrete plannen op stapel. Zo krijgt de kade bij het pas vernieuwde Grotekerkplein trappen naar en een brede vlonder aan het water. Het herstellen van de waterinlaat bij de Leuvekolk, onder de Blaak door, moet zorgen voor schoner water in de Rotte. Ook komt er een vispassage. De kade bij de Leuvekolk wordt  opgeknapt en vergroend en in de Crooswijksebocht staan een groenere kade, de aanleg van een natuurspeeltuin en een fietsstraat op stapel. De wandel- en fietsstrook langs de Linker Rottekade tussen de Noorderbrug en Zaagmolenbrug gaat verbreed en vergroend worden. Ook onderzoekt gemeente Rotterdam hoe ze knelpunten kan oplossen om de weg vrij te maken voor een aantrekkelijke fiets-, loop- en wandelroute langs de Rotte bij de Lombardkade. Vorig jaar al werd een aanlegsteiger bij de Lombardkade feestelijk geopend.
 
Gezamenlijke ambities
De ambities van gemeente Rotterdam sluiten nauw aan bij de doelstellingen van Recreatieschap Rottemeren. Het schap verwacht dat door het aantrekkelijker maken van de binnenstedelijke Rotte meer bezoekers het Rottemeren­gebied weten te vinden en ervan kunnen genieten. Daarom investeren beide partijen in het vergroten van de aantrekkingskracht van de Rotte. De samenwerkingsovereenkomst kent een looptijd van vijf jaar. 

Onderwerpen