Beroepswissel vergroot baankansBeroepswissel vergroot baankans

In Midden-Holland dalen de WW-uitkeringen in april 2018 conform het landelijk gemiddelde. Het WW-percentage ligt iets lager dan in heel Nederland. Werkzoekenden richten zich steeds vaker op een andere beroepsgroep. Het Leerwerkloket denkt mee hoe werkzoekenden een overstap kunnen maken naar een beroep met meer baankansen

Eind april 2018 verstrekt UWV 3.012 WW-uitkeringen in Midden-Holland. Dat zijn er 122 minder dan in maart, een daling van 3,9%. Deze daling is gelijk aan het landelijk gemiddelde. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, komt in Midden-Holland in april 2018 uit op 3,1%. Dit ligt onder het landelijke WW-percentage van 3,5%. In vergelijking met vorig jaar daalt het aantal WW-uitkeringen met 22,6%, oftewel 881 uitkeringen. Meer dan driekwart van deze daling in Midden-Holland komt door de sectoren uitzendbedrijven, zakelijke dienstverlening, industrie, nutsbedrijven en delfstoffen en vervoer en opslag.


Zeven op de tien stapt over op ander beroep

De arbeidsmarkt is continu in beweging. Van de werkzame beroepsbevolking met een bekende beroepssituatie wisselde 12% van beroep in 2017. Zeven van de tien baanwisselaars stapten over naar een andere beroepsgroep. Vooral werkenden met dienstverlenende, transport & logistiek en commerciële beroepen stapten relatief vaak over. Het aantal jongeren in deze beroepsgroepen is groot omdat het geschikte bijbanen zijn. Ook in Midden-Holland hebben veel scholieren en studenten een bijbaan in deze beroepsgroepen.

Van commercieel naar zorgberoep met Leerwerkloket

Werknemers en werkzoekenden die zich willen oriënteren op een ander beroep kunnen notities van UWV raadplegen over kansen, krapte en overstapberoepen. Ook met de ‘beroepenvinder’ krijgen zij inzicht hun mogelijkheden. Het Leerwerkloket, waar ook UWV in deelneemt, geeft onafhankelijk advies aan werkenden, werkzoekenden en werkgevers.

Mina Dewkalie, vanuit UWV betrokken bij het Leerwerkloket, geeft een mooi voorbeeld:
‘Een werkzoekende wilde de overstap maken van detailhandel naar de zorg. Ze klopte aan bij het Leerwerkloket en daar is met de competentietest aangetoond dat ze alle competenties heeft om in de zorg te werken. De werkzoekende is aangenomen voor een leer-werktraject bij Zorgpartners, een thuiszorginstelling.’
Onderzoek laat zien dat laagopgeleide werknemers, die door techniek of automatisering hun baan verliezen, extra risico lopen om in een kwetsbaarder positie op de arbeidsmarkt terecht te komen.

Mina Dewkalie, vanuit UWV betrokken bij het Leerwerkloket, zegt daarom:
‘Education permanente is voor iedereen belangrijk. Voor laagopgeleide werknemers is dit zelfs essentieel.
Om aan het werk te blijven in een snel veranderende samenleving is het belangrijk om kennis en competenties te blijven vergroten

Onderwerpen