Aantal zeer krappe beroepen Midden-Holland neemt toeAantal zeer krappe beroepen Midden-Holland neemt toe
 

In Midden-Holland daalde het aantal WW-uitkeringen in november 2019 volgens het landelijk gemiddelde. Op jaarbasis was de afname iets sterker dan voor Nederland als geheel. Het aantal openstaande vacatures nam in een jaar tijd weliswaar af, maar de arbeidsmarkt blijft krap. Ten opzichte van vorig jaar zijn er meer beroepen waarvoor een zeer krappe arbeidsmarkt geldt. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde gegevens van de UWV Spanningsindicator.

“De UWV Spanningsindicator geeft aan waar de arbeidsmarkt krap of ruim is. Dat levert bruikbare inzichten op voor werkzoekenden én werkgevers. Werkzoekenden doen er soms bijvoorbeeld goed aan hun zoekstraal te verbreden richting regio’s waar voor hun beroep een hogere spanning geldt. Werkgevers kunnen de Spanningsindicator juist gebruiken om kandidaten te vinden in gebieden waar de arbeidsmarkt minder gespannen is”, stellen Frank Verduijn en Jean-Paul Biever, arbeidsmarktadviseurs bij UWV.

Eind november 2019 verstrekte UWV in totaal 2.116 WW-uitkeringen in Midden-Holland. Dat waren er 57 minder dan een maand eerder, een daling van 2,6% die vergelijkbaar is met de afname in Nederland als geheel (2,5%). Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, kromp na een aantal maanden van stabilisatie verder tot 2,1%. Daarmee blijft het percentage ruim onder het landelijk gemiddelde van 2,5%. In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland met 426, oftewel 16,8%.

Ook dit dalingspercentage komt uit boven het landelijk gemiddelde (14,6%). De absolute afname van WW-uitkeringen was opnieuw verreweg het sterkst bij de bedrijfseconomische en administratieve beroepen (-181). Procentueel gezien was de daling het grootst bij openbaar bestuur, veiligheid en juridische beroepen (-30,2%), op de voet gevolgd door pedagogische beroepen (-29,9%).

Arbeidsmarkt nog steeds krap

Door de daling van het aantal WW-uitkeringen en toename van het aantal vacatures is de spanning op de arbeidsmarkt de voorbije jaren snel opgelopen (zie onderstaande illustratie). In Midden-Holland geldt de arbeidsmarkt sinds eind 2017 als ‘krap’. In lijn met de landelijke trend lijkt deze krapte in het derde kwartaal van 2019 te stabiliseren, zo blijkt vandaag uit de meest recente editie van de UWV Spanningsindicator. Ondanks een daling van het aantal openstaande vacatures met 10% tot een totaal van ongeveer 2.700 blijft het beschikbare aanbod van werkzoekenden in Midden-Holland relatief beperkt ten opzichte van de vraag.
UWV Spanningsindicator Q3 2017, 2018, 2019

Grotere spreiding tussen beroepsgroepen

Een diepere duik in de gegevens van de Spanningsindicator leert dat de spreiding van arbeidsmarktspanning tussen beroepsgroepen toeneemt. Zo groeide het aantal beroepsgroepen met een ‘zeer krappe’ arbeidsmarkt in Midden-Holland het afgelopen jaar bijvoorbeeld van 11 naar 13. Deze typering gold in Midden-Holland in het derde kwartaal van 2019 onder meer voor transportplanners en logistiek medewerkers, databank- en netwerkspecialisten, software- en applicatieontwikkelaars, timmerlieden, elektriciens en elektromonteurs, machinemonteurs, vrachtwagenchauffeurs en verpleegkundigen. Tegelijkertijd daalde het aantal beroepsgroepen met een ‘krappe’ arbeidsmarkt. Door een marginale afname van de spanning verschoof de arbeidsmarkttypering voor de beroepsgroep managers verkoop en marketing bovendien van ‘gemiddeld’ naar ‘ruim’.

UWV Spanningsindicator Q3 2017, 2018, 2019
Naast de variatie per beroepsgroep zijn er ook tussen regio’s duidelijke verschillen zichtbaar. Zo kent de arbeidsmarkt in Midden-Holland in het derde kwartaal van 2019 een ‘gemiddelde’ spanning voor sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders. Dit betekent dat het aantal werkzoekenden in deze beroepsrichting min of meer in evenwicht is met het aantal openstaande vacatures.
In veel omliggende regio’s zijn de kansen op werk in deze beroepsrichting echter beter’, zo licht Frank Verduijn toe. ‘In Zuid-Holland Centraal, Holland Rijnland, Haaglanden en Midden-Utrecht is er voor dit soort welzijnswerkers bijvoorbeeld sprake van krapte. Werkzoekende sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders uit Midden-Holland doen er dus verstandig aan hun blik te verruimen.’
 
Ga naar http://www.arbeidsmarktcijfers.nl/ om de meest recente gegevens van de UWV Spanningsindicator in te zien en de spanning voor een bepaalde beroepsgroep op te zoeken.


Bijlagen
Thumbnail   Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, november 2019f
 
 

I
 

Onderwerpen