Gemeente onderzoekt locatie nieuwbouw Schoonhovens College en sporthalGemeente onderzoekt locatie nieuwbouw Schoonhovens College en sporthal De Meent
 
Kwalitatief goede onderwijshuisvesting die duurzaam is en toekomstbestendig. Dat is waar de gemeente Krimpenerwaard verantwoordelijk voor is en ook veel waarde aan hecht. Voor sportaccommodaties gezien hetzelfde. 
 
Nieuwbouw vmbo-school en sporthal
Momenteel is de gemeente en het schoolbestuur nieuwbouwplannen voor de vmbo-school van het Schoonhovens College aan de Vlisterweg. Omdat sporthal De Meent verouderd is en er de komende jaren veel onderhoud nodig is, wordt deze sporthal ook meegenomen in de planvorming. Het is voor de gemeente sterk om beide plannen te combineren.
 
School en sporthal op een locatie
Onderzocht is wat de voor - en nadelen zijn van het bouwen van de school en sporthal op één locatie. Als mogelijke locatie voor nieuwbouw is de plek van de huidige sporthal in beeld. Gemeente en school trekken in dit nieuwbouwproject samen op. Onlangs is HEVO geselecteerd als een bureau dat zowel de school als de gemeente begeleidt bij het opstellen van een programma van eisen. Dat programma van eisen bepaalt voor een belangrijk deel hoe groot van hoe hoog dat gebouw is en hoeveel buitenruimte is nodig. Als we dat weten kan worden waar in het gebied dit het beste gerealiseerd kan worden.   
 
Omgeving wordt betrokken bij onderzoek
We vragen de verschillende partijen om een ​​bijdrage aan het onderzoek. In elk geval mogen de huidige huurders van de sporthal meedenken over de eisen die aan de sporthal worden gesteld. De directe omwonenden van zowel de sporthal als de school, komen aan de beurt wonen het over bouwhoogten en locaties gaat. De partijen ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor.  

Onderwerpen