Provincie Zuid-Holland aardgasvrij in 2035Provincie Zuid-Holland aardgasvrij in 2035

Vandaag besloot Zuid-Holland dat zij in 2035 aardgasvrij wil zijn in bebouwd gebied.
Het voorstel van GroenLinks voor een aardgasloze provincie werd gesteund door de SP, PvdA, D66, SGP/CU, CDA, 50PLUS en de PvdD.
Het provinciebestuur gaf aan er alles aan te doen om deze ambitie te halen.
 
GroenLinkser Anneloes van Hunnik is blij met het resultaat. "We moeten nu kiezen voor schone energie en manieren om zuinig om te gaan met de aarde. Deze ambitieuze doelstelling is nodig om het Parijsakkoord te halen".

Onderwerpen