Elke jongere verdient onze aandacht!

Elke jongere verdient onze aandacht!
 
Regio Zuid Holland Oost (gemeente Gouda, Alphen aan den Rijn, Zuidplas, Bodegraven Reeuwijk, Krimpenerwaard, Nieuwkoop en Waddinxveen) is koploper in de Randstad wat betreft het terugdringen van voortijdig schoolverlaters.

Voor het achtste achtereenvolgende schooljaar daalt het aantal jongeren die zonder startkwalificatie (minimaal havo, vwo of mbo niveau 2 diploma) het onderwijs verlaten.

Over heel Nederland is het aantal voortijdig schoolverlaters tussen 2002 en 2017 gedaald van 71.000 naar 23.793.
7 maart jl. heeft het ministerie van OCW de percentages bekend gemaakt van de nieuwe voortijdig schoolverlaters op landelijk en gemeentelijk niveau van het schooljaar 2016-2017. Met een percentage van 1,45% scoorde de regio onder het landelijke gemiddelde van 1,75%.

Als de absolute aantallen tussen het schooljaar 2005-2006 en 2016-2017 vergeleken worden is het jaarlijks aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in de regio gedaald van 1180 naar 448.

RMC coördinator Susan Richter: “De cijfers zijn positief, maar belangrijker is het verhaal achter de cijfers. Waarom is een jongere aan het verzuimen of stopt met zijn opleiding zonder diploma? Wij zijn blij en trots dat wij met onze outreachende en preventieve aanpak positieve resultaten boeken, maar wij zijn er nog niet!”

Een afname in aantallen betekent niet automatisch een afname in inspanning die het kost om deze groep jongeren te ondersteunen. Om deze jongeren een sluitend vangnet te bieden blijft het RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie ) aansluiting zoeken bij de ketenpartners op het gebied van onderwijs, sociale zaken en jeugdzorg.
Bron: https://www.onderwijsincijfers.nl/

Onderwerpen