VVD’ers met vissers in gesprek over actualiteitVVD’ers met vissers in gesprek over actualiteit

Het besluit van het Europees Parlement om de pulsvisserij te verbieden kwam hard aan bij de Nederlandse vissers. Reden genoeg voor de VVD om met ze in gesprek te gaan over de toekomst.

Op 16 februari brachten VVD’ers Jan Huitema (Europees Parlement), Arne Weverling (Tweede Kamer), Mirjam Nelisse (Provinciale Staten Zuid-Holland) en Peter Feller (wethouder Goeree-Overflakkee) daarom een bezoek aan vissers op Goeree-Overflakkee.

Duurzame Noordzee
Johan Baaij was een van de eerste vissers die de pulstechniek gebruikte. Hij laat de politici het Visserij-Innovatiecentrum in Stellendam zien. Baaij snapt wel waar het is misgegaan: “We moeten niet alleen innoveren, maar ook informeren. In het innovatiecentrum geven we inzicht in de technologie, informeren we over duurzame visserijtechnieken en maken we deze zichtbaar, zowel onder als boven water. We moeten mensen erin meenemen en zelf laten zien hoe innovatief de sector is.
Directeur Johan van Nieuwenhuijzen van United Fish Auctions vindt dat de discussie verkeerd gevoerd wordt: “Het doel van de Nederlandse vissers is om de Noordzee duurzaam te beheren, zij zijn immers afhankelijk van gezonde visgronden. De discussie gaat nu alleen over de pulsvisserij, maar zou moeten gaan over een duurzaam beheer van de Noordzee en de uiterst belangrijke positieve bijdrage die de pulsvisserij daaraan levert.”
Europarlementariër Jan Huitema heeft daarvoor een suggestie: “Vissers, kennisinstellingen en de overheid zouden kunnen samenwerken in een ‘bluepact’. In het Westland is er al zo’n samenwerking: de greenport. Dat zou een mooi voorbeeld kunnen zijn.”

Aanlandplicht
De pulsvisserij is niet het enige hoofdpijndossier van de vissers. Ook de zogenaamde aanlandplicht is een probleem: kleine visjes, de zogenaamde discards, mogen sinds 2015 niet meer overboord worden gegooid. Vissers zijn verplicht discards aan land te brengen, om verspilling tegen te gaan.
Statenlid Mirjam Nelisse ziet de oplossing in innovatie: “We moeten onderzoeken hoe de discards zo laag mogelijk gehouden kunnen worden. Dat is beter voor de vissers en het milieu. Ik wil graag kijken of de provincie kan bijdragen aan innovaties op dit gebied.”

Onderwerpen