cialis zonder voorschrift
Home RADIO religie Kerk in de buurt

Login voor medewerkersKerk in de buurt

Programmamakers: Marja Blok, Jan van den Brink, Willem Pronk, Aty Veldhuizen en Mieke de Vos.
Medewerkers Raakvlak:
Eline van Tilborg, Marieke van Steenwijk en Angela van Tilborg.
Columnisten: Willem den Boer, Kees Bots, Ineke Koning-Polet, Albert van Riet.en Gertie Blaauwendraad.
Interviews: Willem den Boer en Lia Sevenhoven.
Eindredacteur: Marja Blok.

Wanneer: Zondag 09.00-12.00 uur
Herhaling: er is geen herhaling
kerkindebuurt@gouwestad.nlKerk in de Buurt is het oecumenische programma van Gouwestad Radio. Kerk in de Buurt wordt iedere zondag uitgezonden tussen 9 en 12 uur. In dit programma veel muziek, voornamelijk klassiek en geestelijk. Ook wordt op iedere zondagochtend om 9.30 uur een Meditatief Moment uitgezonden dat samengesteld is door één van de Goudse pastores of kerkelijke medewerkers. Verder is er elke week een colum en informatie over komende activiteiten in de rubriek Raakvlak. En om half twaalf is er een interview.


Programma voor Zondag 31 Augustus 2014.     

12e Zondag na Pinksteren: 11e Zondag van de Zomer                                              
Liturgische Kleur  Groen

Presentatie:  Jan van den Brink
Onderwerp: "Bomen Over Muziek, Muziek Over Bomen"                                                     

Meditatie door:  Mw.Ds.Ruth Thieme,Remonstrans Emiritus Predikant
Onderwerp: "Koninkrijk van God is als een boom"
Column:  Albert van Riet
Interview: Ineke Polet praat met Dick van Dijk,gemeenteadviseur bij PKN


Raakvlakberichten:  Angela van Tilborg
Programma Technicus
: 
Hans Sanders
Lees meer...

RAAKVLAKBERICHTEN  ZONDAG  24 Augustus 2014. 


*Meditatieve Momenten

Een kaarsje opsteken in een kerk als je op vakantie bent, misschien doet u dat ook wel eens. Maar wist u dat er ook regelmatig meditatieve momenten zijn in Gouda? Elke maandagavond om 19.30 uur in de Oud-Katholieke Kerk, Hoge Gouwe 107.  Op elke maandag in de even weken, kunt u om 19.00 uur meedoen aan een meditatie in de Ontmoetingskerk, Dunantsingel 314.

*Gouwe Moment In De St. Janskerk

Ook deze zomer zijn er op de donderdagen in de maanden juli en augustus Gouwe Momenten in de St. Janskerk. Dit biedt toeristen, voorbijgangers en inwoners van Gouda gelegenheid om van 12.00 tot 12.30 uur een ‘Gouwe Moment’ te beleven.
Wekelijks wordt het Gouwe Moment vormgegeven door een lid of voorganger van een christelijke gemeenschap of kerkelijke gemeente te Gouda. De Gouwe Momenten hebben een oecumenisch karakter. Dat betekent dat de deur onder de toren van de Sint Janskerk, die toegang geeft tot de Glazen Hal, vanaf 11.45 uur open is voor iedereen.
Het Laatste Gouwe Mom ent is op: donderdag 28 augustus. Pastor Martine Versteeg, RK-geestelijk verzorger bij Zorgpartners begeleidt de bijeenkomst.Gouwe Momenten worden al weer voor het elfde jaar georganiseerd door de Raad van Kerken Gouda en omstreken. Naast een voorganger zijn er wekelijks verschillende vrijwilligers vanuit de kerken actief rond de organisatie. Ook is er aandacht en gelegenheid voor bezoekers die na afloop van het Gouwe Moment nog wat na willen praten.

*Zaterdagmiddagconcert

De zaterdagmiddagconcerten in de St Janskerk gaan ook deze zomer gewoon door. Hierin vinden nu ook de orgelconcerten, die vroeger op de woensdagavond waren te beluisteren, hun plaats. De muziekcommissie van de Stichting Goudse St Jan hoopt op deze manier de prachtige, maar soms
ondergewaardeerde, orgelmuziek dichter bij het Goudse publiek te brengen en het vooral ook toegankelijker te maken. 

Zaterdagmiddag 30 augustus speelt organist Christiaan Ingelse een concert met een prachtig programma dat in het teken staat van werken van Johann Sebastian Bach.
Het gaat om het Concerto d – Moll (naar het Concerto in d van Antonio Vivaldi), de Partite diverse sopra il Corale, Sonata III en de bekende Toccata et Fuga in F.
Het concert om 16.00 uur in de Sint Janskerk is gratis toegankelijk.


*Hagenpreek In De Stolwijkse Boezem

“Geboeid door Gods schepping”.
Wat is er mooier dan de vakantie af te sluiten met een samenkomst midden in de natuur.
Op zondagmiddag 31 augustus organiseert A Rocha Groene Hart een hagenpreek in het unieke natuurgebied ‘Stolwijkse Boezem’. Door het jaar heen is A Rocha Groene hart actief in dit gebied. Op de natuurwerkdagen is jong & oud bezig met zaagwerk, maaiwerk of sloten schoon maken. Tijdens excursies genieten we van wilde orchideeën, andere mooie bloemen en natuurlijk de vele soorten vogels die er voorkomen.
We nodigen je van harte uit om aanwezig te zijn bij de hagenpreek en op deze manier kennis te maken met het gebied en A Rocha Groene Hart.
Janneke Bregman zal de hagenpreek houden, die in het teken van de schepping staat. Er zal een collecte worden gehouden voor A Rocha.
Zelf graag een matje, kussen of klein stoeltje meenemen als zitplek.
Na afloop is er tijd voor ontmoeting en een wandeling.
Koffie/thee/fris en iets lekkers mag u zelf meenemen. Neem voor een persoon extra mee, zodat we met elkaar kunnen delen.
Aanvang: 14.30 uur in natuurgebied Stolwijkse Boezem, nabij Gouderak

Stolwijkse Boezem is met de fiets vanuit Gouda goed te bereiken. Het ligt aan de Tiendweg die naar Ouderkerk a/d IJssel gaat. Het is ongeveer 20 minuten fietsen vanuit het centrum van Gouda. Mocht u echt niet de mogelijkheid hebben om met de fiets te komen, wilt u dat dan op tijd aan ons doorgeven? Dan kunnen we proberen iets te regelen.
Opgave en contact
Opgave voor deze bijeenkomst is verplicht, zodat wij een goede inschatting kunnen maken. Bij slechte weersomstandigheden krijgt u uiterlijk zaterdagavond een afmeldingsbericht.
Meld je aan op groene.hart@arocha.org. Of op de site van funky fish.

A Rocha is een natuurbeschermingsbeweging die zich vanuit een christelijke motivatie inzet voor de goede omgang met Gods schepping. In Nederland zetten lokale groepen van A Rocha zich in voor natuurbehoud in de eigen omgeving. Met behulp van hun kerkelijke netwerken adopteren zij (natuur)gebieden om er in samenwerking met de eigenaar zorg voor te dragen. A Rocha wil zo praktisch getuigen van Gods grootheid en liefde.
De A Rocha groep in het Groene Hart heeft het gebied ‘Stolwijkse Boezem’ geadopteerd. In samenwerking met het Zuid- Hollands landschap wordt er zorg gedragen voor dit unieke stukje natuur midden in de Krimpenerwaard.
We streven ernaar geregeld in dit gebied aan de slag te gaan, en een band op te bouwen tussen christenen in Gouda e.o. en dit mooie natuurgebied.


*Carillon Concert

Onder de naam Duo Black and Beauty spelen vader en dochter Zwart een feestelijk programma. De beiaard is maandagavond 25 augustus te horen in combinatie met de piano, die wordt versterkt vanuit de toren.
Lydia Mussche-Zwart werd in 1988 geboren en volgde jarenlang privéles in klassiek gitaar en piano en studeerde beiaard aan het Nederlands Carillon Instituut te Dordrecht. Vakken als Campanologie (klokkenkunde) studeerde zij aan de Mechelse Beiaardschool in België.
Zij geeft concerten in binnen- en buitenland. Om het carillon dichter bij het publiek te brengen, geeft Lydia lezingen, waarbij ze met haar studiecarillon langs scholen, huizen en particulieren gaat om zo de beiaard te laten zien én horen. Maandagavond is zij samen met haar vader, stadsbeiaardier Boudewijn Zwart te horen. U kunt op diverse stille plekken in de binnenstad luisteren naar muziek van o.a. Francisco Tarrega, Georg Friedrich Händel en Nederlandse Volksliederen. Het duo sluit af met een zgn. Beiaard-dieren Suite, waarin verschillende dieren centraal staan.
Het gratis concert begint maandagavond om 20.15 uur en is op verschillende hofjes en stille plekken in de binnenstad goed te horen.

*Beiaardfestival Moordrecht

Het beiaardfestival in Moordrecht, op het carillon van de Dorpskerk in Moordrecht, vindt in 2014 plaats tussen 13 juni en 26 september. Er zijn 5 concerten geprogrammeerd, vier beiaard solo concerten en een concert waarbij de beiaardier een koor begeleid.
Zaterdagavond 30 augustus speelt beiaardier Midori Conneman, zij is in Japan geboren. Het laatste concert zal 26 september plaatsvinden.
Het concert begint om 19.00 uur in de Dorpskerk Kerkplein Moordrecht.

*Themakring Genezing en Bevrijding

God en zijn principes beter leren kennen? Zet nu een seizoen apart om samen met andere christenen de Bijbel te lezen aan de hand van de thema’s ‘genezing’ en ‘bevrijding’. Je zult ontdekken hoe verrassend de Bijbel is en dat deze thema’s je eigen leven raken.
De bijeenkomsten vinden tweewekelijks plaats op dinsdagavond vanaf 16 september. Petra Vennink is gastvrouw, woont in Goverwelle en haar huis is rolstoeltoegankelijk. De avonden worden geleid door Leo en Janneke Bos, leiders van het gebedsteam van de Sint Jansgemeente. Zij hebben jarenlange ervaring met gebedspastoraat en in het geven van onderwijs. Ze maken gebruik van powerpoint-presentaties, videofragmenten of een te beluisteren preek. Na elke bijeenkomst is er gelegenheid tot napraten of een moment voor persoonlijk gebed. U vindt meer informatie via website bos.gouda@filternet.nl, of telefonisch bij Leo en Janneke Bos,                      tel 0182 – 520 566 .

++++++++++++++

 

 

 

 

   
 

 

Buienradar