VVD verheugd met zorgvuldig gekozen tracé DuinpolderwegVVD verheugd met zorgvuldig gekozen tracé Duinpolderweg

De Statenfractie van de VVD in Zuid-Holland is verheugd met het gekozen tracé voor de Duinpolderweg. Provinciale Staten stemden woensdag 19 september in met het voorstel van het college, dat tot stand gekomen was door de beste elementen uit verschillende varianten te combineren.

Met de Duinpolderweg komen er eindelijk goede oost-west-verbindingen in de Bollenstreek, Haarlemmermeer en Zuid-Kennemerland. Alleen al in de afgelopen drie jaar zijn er liefst zeven varianten voorgesteld en onderzocht. Het uiteindelijke tracé is gekozen na inspraak door inwoners, bedrijven, organisaties en gemeenten.

“Je zou kunnen zeggen dat dit tracé het beste is wat iedereen heeft ingebracht”, zegt VVD-Statenlid Rense Weide tevreden. “Nu het dankzij de grote inzet van gedeputeerde Floor Vermeulen is vastgesteld, kunnen we door naar de volgende fase. Dat betekent dat we precies gaan kijken hoe de weg het beste kan worden ingepast. Ook dat moet wat ons betreft weer in goede samenspraak met alle betrokkenen gaan. Wij vinden dat draagvlak heel belangrijk.”

De VVD verwacht dat de goede samenwerking tussen Zuid-Holland en Noord-Holland wordt voortgezet en hoopt dat er nu vaart kan worden gemaakt. Weide: “Met deze weg gaan we de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in deze regio’s verbeteren. Laten we daar snel mee beginnen.”

Onderwerpen