Recreatieschap start met het ontwikkelplan voor de RottemerenRecreatieschap start met het ontwikkelplan voor de Rottemeren
 
In 2018 is voor de Rottemeren de notitie Ruimte voor een groenblauwe toekomst opgesteld en vastgesteld door de raden van de drie schapsgemeenten. De notitie geeft voor de komende 30 à 40 jaar de koers aan voor het recreatiegebied Rottemeren. Het Recreatieschap Rottemeren gaat de ambities nu verder uitwerken in een ontwikkelplan voor de komende tien jaar. Dit doet ze samen met experts, maatschappelijke organisaties en ondernemers in het gebied.
 
Het ontwikkelplan is de uitwerking van de ambities voor het recreatiegebied Rottemeren. Het brengt in beeld wat de gewenste ruimtelijke ontwikkelen zijn tot 2030. Thema’s als natuur, water, verkeer en duurzaamheid worden in kaarten uitgewerkt. Ook het gewenste recreatieve programma en de mogelijkheden voor commerciële en niet-commerciële functies komen erin te staan. In het ontwikkelplan wordt ook de verbinding gelegd met de omgeving, zoals de binnenstedelijke Rotte, het Bentwoud en de omliggende woonwijken, en met maatschappelijke doelen voor bijvoorbeeld gezondheid, sport en welzijn.
 
Participatie
Het schap heeft Strootman Landschapsarchitecten en LAgroup gevraagd om het ontwikkelplan uit te werken met input van raadsleden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en experts. Dit gebeurt onder meer via expertsessies, klankbordbijeenkomsten en bijpraatavonden. De planning is dat het ontwikkelplan voor de zomer van 2020 gereed is. Na het ontwikkelplan wordt een uitvoeringsstrategie opgesteld, waarin concrete projecten komen te staan met een planning en begroting op hoofdlijnen. 
 
Meer weten?
De notitie Ruimte voor een groenblauwe toekomst is te downloaden van www.recreatieschaprottemeren.nl/organisatie  

Onderwerpen