Bijna 150 extra banen voor de Banenafspraak in Midden-HollandBijna 150 extra banen voor de Banenafspraak in Midden-Holland

In Midden-Holland daalt het aantal WW-uitkeringen in april met 0,8% veel minder sterk dan landelijk. Er waren hier in het vierde kwartaal van 2018 in totaal 1.432 banen voor personen uit het doelgroepenregister. Dat is bijna een achtste meer dan een jaar eerder. UWV ondersteunt werkgevers met het bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie en bemiddeling van werkzoekenden met een Wajong-uitkering.

Eind april 2019 verstrekte UWV 2.485 WW-uitkeringen in Midden-Holland. Dat waren er 19 minder dan in maart, een daling van 0,8% die onder de landelijke trend van -3,8% blijft. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bleef min of meer gelijk op 2,5% en komt daarmee uit onder het landelijk gemiddelde (2,8%). In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland met 17,5%, oftewel 527 uitkeringen. Ook deze afname was minder scherp dan voor Nederland als geheel (-18,1%).

Banenafspraak: 125.000 extra banen tot 2025

Ondanks de hoogconjunctuur komt niet iedereen even gemakkelijk aan het werk. Zo hebben personen met een arbeidsbeperking bijvoorbeeld nog altijd meer moeite om een baan te vinden dan andere werkzoekenden. De banenafspraak, voortvloeiend uit het sociaal akkoord van 2013, voorziet in het creëren van 125.000 extra banen tot 2025 voor werkzoekenden uit het doelgroepregister. Denk aan werkzoekenden met een Wajong-uitkering of werkzoekenden die vallen onder de Participatiewet (de voormalige bijstand). Door de banenafspraak hopen overheid en werkgevers ook deze mensen aan het werk te krijgen.

Bijna 150 extra banen in Midden-Holland

UWV heeft onlangs de nieuwste editie van de regionale trendrapportage banenafspraak gepubliceerd. Uit deze rapportage blijkt dat het doelgroepenregister eind 2018 in Midden-Holland 2.206 personen telde. Dat zijn er 166 meer dan eind 2017. Tegelijkertijd is het aantal banen voor personen uit het doelgroepregister toegenomen met 148; van 1.284 eind 2017 naar 1.432 een jaar later.
Doelgroepregister_vs_banen_MH

UWV begeleidt Wajong’ers naar werk

UWV begeleidt en ondersteunt werkzoekenden met een Wajong-uitkering in het vinden van werk. Een van de instrumenten die daarbij gehanteerd wordt is een training voor Wajongers. In deze training wordt duidelijk waar de talenten en interesses van werkzoekenden liggen, hoe deze kunnen worden ingezet en bij welke werkgever.

In Gouda zien we een mooi voorbeeld van hoe dit tot succes kan leiden. Een van de deelnemers werkte hier eerst als vuilnisman, maar die functie bleek niet passend. Tijdens de training werd duidelijk dat de betrokkene graag sleutelt aan fietsen. Dit deed hij in de schuur van zijn vader en hij vertelde hier vol passie over. UWV heeft hem daarop aangemeld bij Bikeflex voor de opleiding tot fietstechnicus in Zeist. Na bemiddeling – de werkzoekende had geen diploma’s – mocht hij starten met de opleiding, die hij succesvol doorliep. Inmiddels werkt deze Wajonger met veel plezier bij een fietsherstelzaak. Zo helpt UWV met training en begeleiding werkzoekenden aan werk dat past en worden werkgevers voorzien van gepassioneerde arbeidskrachten.

Onderwerpen