Krappe arbeidsmarkt in detailhandelKrappe arbeidsmarkt in detailhandel

Het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland blijft verder dalen. De arbeidsmarkt blijft krap. Ook in de detailhandel neemt de spanning toe. Er zijn minder werkzoekenden en meer nieuwe vacatures. Werkgevers met vacatures kunnen kansen bieden aan 50-plussers en zij-instromers. Samen met werkgevers organiseert UWV banenmarkten en speedmeets om de krapte in de detailhandel aan te pakken.

Eind november 2018 verstrekte UWV 2.542 WW-uitkeringen in Midden-Holland. Ten opzichte van oktober betekende dat een afname van 14 ofwel 0,5%. Dit percentage is iets lager dan de landelijke daling. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bleef nagenoeg hetzelfde en bedroeg 2,6% in november 2018, terwijl het landelijke percentage 3% bleef. In vergelijking met november vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland met 708. Deze daling van 21,8% komt net iets uit boven het Nederlands gemiddelde (20,9%). In Midden-Holland daalde, in vergelijking met een jaar eerder, het aantal WW-uitkeringen het meest sterk in de sectoren zakelijke diensten en zorg & welzijn. De procentuele daling was het grootst in de horeca.


Bijna 20% minder WW-uitkeringen in detailhandel

In Midden-Holland ontvingen in november 2018 231 werkzoekenden uit de detailhandel een WW-uitkering. Dat is bijna 20% minder dan een jaar eerder. De vooruitzichten voor de detailhandel zijn goed. UWV verwacht dat eind 2019 in Midden-Holland het aantal banen in de sector met 2% zal zijn gegroeid ten opzichte van 2017, tot in totaal 9.600.

Meer nieuwe vacatures voor verkoopmedewerker

De belangrijkste functie in de detailhandel is die van verkoopmedewerker. Van alle personen werkzaam in de sector heeft 31% deze functie. In november 2018 kregen 92 werkzoekende verkoopmedewerkers in Midden-Holland een WW-uitkering. Een jaar eerder waren dat er nog 137. Dit is een daling van een derde. De toename van nieuwe vacatures voor verkoopmedewerkers heeft zeker aan deze ontwikkeling bijgedragen. UWV raamde deze toename tot en met het derde kwartaal in 2018 op 45% in vergelijking met dezelfde periode in 2017 

Kansen voor 50-plus en zij-instromers

De arbeidsmarkt voor verkoopmedewerkers in Midden-Holland is in het derde kwartaal van 2018 ‘krap’, dat wil zeggen dat er relatief veel vacatures zijn ten opzichte van het aantal werkzoekenden. De kansen van werkzoekende verkoopmedewerkers nemen dus toe. UWV ziet vooral kansen voor werkzoekenden bij webwinkels, bouwmarkten en supermarkten, zo blijkt uit de factsheet detailhandel.
Vanwege de krapte in de sector zijn er kansen voor 50-plussers en zij-instromers. Ook zonder concrete werkervaring in de sector kunnen deze werkzoekenden met de juiste competenties toch een goede kandidaat zijn. Het gaat dan met name om competenties als klantgericht werken, vakkennis en digitale vaardigheden, die in de detailhandel steeds belangrijker 
 

Onderwerpen