UWV: Mismatch en krapte dé uitdagingen op de arbeidsmarktMismatch en krapte dé uitdagingen op de arbeidsmarkt

Het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland blijft dalen. De arbeidsmarkt staat in het teken van mismatch en krapte. Er zijn nog veel vacatures moeilijk te vervullen, omdat de juiste kwalificaties ontbreken, de werkervaring niet past of er een afstand tot arbeidsmarkt is. De uitdagingen voor werkgevers, gemeenten en UWV zijn groot.
Partijen trekken samen op en vinden creatieve oplossingen, om bijvoorbeeld eisen van vacatures aan te passen of scholing in te zetten.


Eind oktober 2018 verstrekte UWV 2.556 WW-uitkeringen in Midden-Holland. Dit waren er 55 minder dan in september, een daling van 2,1%. Deze is hoger dan de landelijke daling van 1,7%. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bedroeg in oktober 2018 in Midden-Holland 2,6%.

Het landelijke percentage kwam uit op 3%. In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland met 789. Deze daling van 23,6% komt ruim boven het Nederlands gemiddelde (21,6%) uit. In Midden-Holland daalde, ten opzichte van vorig jaar, de uitkeringen het meest bij werkzoekenden met een bedrijfseconomisch of administratief beroep of met een technisch of commercieel beroep. De procentuele daling van de WW-uitkeringen was het hoogst bij werkzoekenden met een creatief en taalkundig beroep.

Moeilijk vervulbare vacatures en mismatch

Regio in Beeld 2018, de jaarlijkse arbeidsmarktanalyse van UWV, biedt een selectie van beroepen die moeilijk vervulbaar zijn. Dat zijn in de genoemde beroepsgroepen onder meer accountants, werkvoorbereiders en calculators, timmerlieden, monteurs en installateurs en medewerkers klantenservice. Werkgevers hadden medio 2018 in Midden-Holland zo’n 2.400 vacatures open staan, volgens ramingen van UWV.

Arbeidsmarktuitdagingen samen aanpakken

UWV en gemeenten stimuleren de maatschappelijke participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld statushouders, praktisch opgeleiden en werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Ook arbeidsmarktpartijen als werkgevers, opleiders en sectororganisaties zijn nodig om de krapte en de mismatch te verminderen.

Uitdagingen voor de partijen zijn:

  • * meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan het werk;
  • * overbruggen van de kloof tussen vraag en aanbod en een leven lang ontwikkelen;
  • * samenwerken om tekorten te verminderen en grens overstijgende oplossingen;
  • * bevorderen van een sterke regionale economie en een inclusieve arbeidsmarkt.
Midden-Holland zet onder andere in op persoonlijke ontmoetingen tussen werkgevers en werkzoekenden met de KitchenMatch en met de ‘Kom binnen bij bedrijven’-dagen die UWV samen met de gemeente heeft gerealiseerd.

Onderwerpen