Openlucht parkdienst SchoonhovenOPENLUCHT PARKDIENST SCHOONHOVEN
 
Op zondag 9 september a.s. vindt weer de inmiddels traditionele Parkdienst plaats, georganiseerd door vrijwel alle Schoonhovense geloofsgemeenschappen. Deze openluchtdienst is onderdeel van het 11e Nazomerfestival, onder auspiciën van Citymanagement Schoonhoven.
 
Vanaf 16.00 uur bent u van harte welkom in het fraaie Springerpark van Schoonhoven, ongeacht of u lid bent van of kerkelijk actief bent bij één van de lokale kerken.

Soms gaan de dingen in deze tijd zo moeizaam.  Er is zoveel verdeeldheid en zoveel onzekerheid over de tijd en de toekomst.  Deze Parkdienst heeft dit jaar als hoopvol en kernachtig thema dankbaarheid meegekregen:  ‘Dankt God onder alle omstandigheden’
 
Er wordt belangeloos medewerking verleend aan deze oecumenische dienst door een gelegenheidskoor o.l.v mevrouw M. Leopold , organist de heer K. van der Pauw, en een kopercombo, ditmaal verzorgd door Brassband Schoonhoven. Uiteraard is er ook samenzang opgenomen in het programma. Tijdens deze openluchtdienst zullen voorgaan Ds. H. Ouwerkerk, Protestantse Gemeente de Hoeksteen, Ds. Mw. R. Rit­meester, Remonstrants Gereformeerde Gemeente, Pastoor J. van der Mee, Rooms-Katholieke kerk, Ds. M. Verheuvel van de Grote kerk en Ds. J.J Hagendijk van de Hervormde gemeente Willige-Langerak.

Mede door de behoorlijke drukte van vorig jaar, willen we u verzoeken op tijd te zijn indien u verzekerd wilt zijn van een zitplaats. Natuurlijk kunt u ook zélf een klapstoel o.i.d. meenemen.

De Parkdienst is natuurlijk voor iedereen gratis toegankelijk maar er wordt wel een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten van deze Parkdienst.
U en jij bent van harte welkom!

Onderwerpen