BIR: Een veilige en mooie weg waar we trots op kunnen zijnWAT WE WILLEN IS EEN VEILIGE ÉN MOOIE WEG WAAR WE  TROTS OP KUNNEN ZIJN!
 

Stel je een vraag dan moet je bereid zijn om mee te werken aan de oplossing. Dus nam het Burgerinitiatief Reeuwijk graag de uitnodiging aan om deel te nemen aan de klankbordgroep Raadhuisweg/Zoutmansweg.

Onder leiding van het onafhankelijke adviesbureau Met Graumans werd samen met onder meer het Wijkteam West, de aanwonenden, de scholen, ondernemers van het Zoutmansterrein en de Fietsersbond opnieuw gekeken naar de meest optimale oplossing. Afgelopen week verscheen het rapport met bevindingen van dit overleg.

 
Gedurende vier avonden zijn alle varianten opnieuw bekeken en doorberekend op de mogelijke voor- en nadelen en het B.I.R. vertegenwoordigde daarbij de meningen van maar liefst 560 dorpsgenoten. Tegelijkertijd was het Burgerinitiatief zich bewust dat in een dorp waar je met z’n allen leeft, je ook verplicht bent om actief te zoeken naar het beste compromis. 
 
Het resultaat dat er nu ligt weerspiegelt in grote lijnen de uitkomst van de online enquête Zoutmansweg/Raadhuisweg en het B.I.R. is dan ook tevreden. Na jarenlang getouwtrek stonden de hakken behoorlijk in het zand, maar uiteindelijk is het toch gelukt om vrijwel unaniem te kiezen voor een doeltreffende variant die binnenkort aan de nieuwe gemeenteraad wordt gepresenteerd. ‘Nu nog politiek de handen op elkaar en er ligt straks een weg die veilig, functioneel én mooi is. Als dorp kunnen we hier trots op zijn!’, aldus Karel Mulder en Johan Buurman die namens het B.I.R. deelnamen aan de gesprekken.
  
Een overzichtelijke weg met een limiet van 30 km en veel groen, geen auto’s geparkeerd op de weg en een breed fietspad aan beide kanten. Aan de kant van het bedrijvenpark richting A12 moet een bus sluis ervoor gaan zorgen dat het sluipverkeer doorstroomt naar de rondweg en bovendien worden de fietsoversteekplaatsen bij de aansluiting op de Bodegraafse Straatweg nogmaals kritisch beoordeeld op veiligheid.
 
Het B.I.R. juicht toe dat er in april opnieuw verkeerstellingen worden houden. De cijfers onder dit plan moeten kloppen, want blijkt dat de extra verkeersdrukte niet wordt veroorzaakt door sluipverkeer, maar bijvoorbeeld door toegenomen economisch verkeer binnen het dorp, blijft het dweilen met de kraan open.
 
Als laatste heeft het BIR nog één belangrijke eis: zolang de herinrichting niet is afgerond, moet het huidige fietspad gehandhaafd blijven. Wat er ook gebeurd, de veiligheid van fietsers staat voorop.  

 
 
 

Onderwerpen