Woonpartners ondertekent Resultaatgericht Samenwerken (RGS) met 3 co-makersWoonpartners ondertekent Resultaatgericht Samenwerken (RGS) met 3 co-makers

Op donderdag 22 maart ondertekenden drie opdrachtnemers met Woonpartners Midden-Holland de raamafspraken voor het Resultaatgericht Samenwerken (RGS).Op deze manier zijn Smits Vastgoedzorg, Roza Vastgoedonderhoud en Hemubo, strategische onderhoud co-makers in plaats van alleen maar leveranciers of opdrachtnemers.

 
Woonpartners streeft naar frequenter inkopen volgens de principes van RGS. RGS neemt de nadelen van traditioneel inkopen en aanbesteden weg. Bij RGS ligt de planuitwerking voor een belangrijk deel bij de opdrachtnemer. Opdrachtnemers die daarvoor in aanmerking komen, dienen volgens de corporatie in bezit te zijn van het Vastgoed Onderhoud (VGO)-Keur en daarnaast een goede beoordeling van Woonpartners Midden-Holland en de huurders te hebben.
 
De afdeling VGO wil ervaring opdoen met RGS in een pilottraject in 2018. Daarbij worden 13 complexen, voorbereid en aangepakt. Het gaat om schilderwerk, ondergrondherstel, energetische maatregelen, werkzaamheden aan de gevel (denk aan voegwerk) en overige verbeteringen als Politie keurmerk Veilig Wonen(PKVW). Het is de bedoeling om de aanpak van deze 13 complexen direct te combineren met inrichten van het RGS proces en de benodigde tools en instrumenten. De periode van de pilot draait gedurende één onderhoudscyclus (6 à 7 jaar).
 
Gezamenlijk belang
“RGS beoogt optimalisatie van het proces en het te realiseren werk. Er wordt lean gewerkt waarbij activiteiten niet meer dubbel of in drievoud geschieden. De opdrachtnemer neemt een deel van de taken van Woonpartners Midden-Holland over zonder dat het ‘stuurwiel’ uit handen wordt gegeven. Door samenwerking is er een gezamenlijk belang” aldus Lesia Kovtin van VGO. “De kennis en kunde van opdrachtnemers benutten we beter en we stemmen de zaken beter op elkaar af”.
 
Met deze nieuwe manier van samenwerken levert de afdeling VGO bijdrage aan het behalen van de ondernemingsdoelstellingen voor een grotere klanttevredenheid met betere service, lage (in)directe kosten, efficiënt en effectief proces doorvoeren, optimaliseren van kwaliteit en garanderen van betrouwbare samenwerking. De prijsvorming is daarmee transparanter dan bij traditioneel inkopen en aanbesteden. René Mascini, directeur-bestuurder van Woonpartners verwoordde het als volgt: “De continuïteit die we kunnen geven aan de betrokken partners is na de pilot geen probleem. De wens is namelijk een duurzame samenwerking voor de lange termijn”.
 
Veel enthousiasme
Ook vanuit de drie co-makers was er enthousiasme voor de samenwerking. Davy Wagenmakers, directeur Hemubo: ”Het ‘ons’ moet een ‘wij’ worden en we zijn alleen maar succesvol indien we samenwerken, delen van kennis en gezamenlijke essentiële voorwaarden hanteren”. Egbert Roza sprak: “We leren nog steeds in deze keten door middel van deze samenwerking. Door continuïteit krijgen we de mogelijkheid om meer bezig te zijn met de inhoud van de plannen en de inhoud van de werkzaamheden”. Peter Aalberse, directeur techniek Smits VGZ zei: “Jarenlange praktijkervaring toont dat RGS leidt tot lagere directe kosten, een efficiënt proces en tevreden klanten. En dat gaan we graag aan met Woonpartners en haar huurders”.
 
Richard Klarenbeek, projectleider van VGO: “Het is uitdrukkelijk de bedoeling om door middel van enkele opleidings- en kennisoverdrachtsessies de overige projectleiders, de projectopzichters en het management in het traject mee te nemen. Per complex stel ikeen beknopte startnotitie met de uitvraag op. De uitvraag spitsen we toe op de gevel en algemene ruimten (bij flats). Vanuit dezescope richten we het instrumentarium in”. Indien de aanpak een succes wordt dan verdient het een aanbeveling om RGS in 2019 uit te breiden naar meerdere onderhoudswerkzaamheden in meerdere complexen.

Onderwerpen