Huis van Alles Reeuwijk-Brug organiseert verkiezingsbijeenkomst 9 maartHuis van Alles Reeuwijk-Brug organiseert verkiezingsbijeenkomst 9 maart

Het Huis van Alles Reeuwijk-Brug organiseert op 9 maart een verkiezingsbijeenkomst voor de bewoners van Reeuwijk-Brug. Bewoners kunnen op deze avond in gesprek gaan met de lijsttrekkers van de politieke partijen van de gemeente over sociale thema's.

De avond begint om 19:30 uur, vanaf 19:00 uur is de deur open.
 
 
Voor de pauze krijgt iedere lijsttrekkers ruimte om haar/zijn stand- en speerpunten op het gebied van welzijn en (jeugd-)zorg toe te lichten.
Dit gebeurt in een kort interview met de gespreksleider van deze avond,
 
Na de pauze die op deze informatieronde volgt, ontmoeten de partijen de inwoners aan 5 verschillende tafels in groepjes. Elke tafel kent een specifiek onderwerp uit het sociaal domein.
 
In twee rondes van elk 15 minuten kunnen de aanwezige bewoners in gesprek gaan met hun politici over het onderwerp van de twee tafels die hun belangstelling geniet.
We eindigen de avond met een samenvatting van het resultaten van deze tafelgesprekken.
 
We hopen met deze avond duidelijkheid te krijgen over  plannen van de partijen als het gaat om onderwerpen als jeugdzorg, langer thuis wonen voor ouderen, vervoer, thuishulp. Als u als bewoner tegen barrières op dit gebied oploopt of wensen heeft dan biedt 9 maart u de kans om dat aan de lijsttrekkers  te vertellen!
 

Onderwerpen