Volop kansen op werk in de techniek in Midden-HollandVolop kansen op werk in de techniek in Midden-Holland

Het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland kwam in januari 2018 uit op 3.174. Dat is een minimale toename 0,5%. Op jaarbasis is er een forse daling van 19,5%, die gelijke tred houdt met Nederland. Tegelijkertijd blijft het aantal vacatures stijgen door de economische groei en de vergrijzing. Hierdoor wordt de arbeidsmarkt in Midden-Holland steeds krapper. Dit is ook het geval in de sector techniek. Hier liggen volop kansen voor werkzoekenden die gemotiveerd zijn om te leren en te werken in de techniek. Ook als zij geen concrete ervaring hebben.

Eind januari 2018 verstrekt UWV 3.174 WW-uitkeringen in Midden-Holland. Dat is met een toename van 0,5% net iets meer dan eind december vorig jaar. Deze lichte stijging is gebruikelijk aan het begin van een jaar. In vergelijking met januari 2017 is de regionale daling van de WW-uitkeringen met 19,5% vergelijkbaar met die van Nederland.

Bijna driekwart van de daling van de WW-uitkeringen in Midden-Holland komt door de sectoren zorg & welzijn, detailhandel, financiële & zakelijke diensten en industrie. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bedraagt voor Midden-Holland 3,3% in januari 2018 en ligt daarmee onder het landelijke WW-percentage van 3,7%.

Vacatures in techniek stijgen, terwijl WW-uitkeringen afnemen

In Midden-Holland steeg het aantal vacatures in de techniek (exclusief productiemedewerkers) in het derde kwartaal van 2017 tot meer dan 600. Dat betekent een toename met een derde in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2016. Dit is een sterkere stijging dan landelijk. Tegelijkertijd halveerde het aantal nieuwe WW-uitkeringen voor technici (exclusief productiemedewerkers) in 2017 ten opzichte van de piek in 2013.

In 2013 verstrekte UWV 998 nieuwe WW-uitkeringen aan werkzoekende technici in Midden-Holland, in 2017 waren dit er nog maar 507. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen voor personen met een technische achtergrond daalde daarmee in Midden-Holland net iets minder sterk dan in Nederland.
Meer informatie over de ontwikkelingen in de techniek staat in de factsheet Technische beroepen.

Onderwerpen