Dit is wat 560 dorpsgenoten ervan vinden!Dit is wat 560 dorpsgenoten ervan vinden in Reeuwijk

Het bleef vrijdagavond 19 januari nog lange tijd gezellig in ’t Reeuwijks Wijnhuis en de belangstelling vanuit de politiek was groot. Het hoogtepunt was vanzelfsprekend het moment waarop wij namens 560 dorpsgenoten de uitkomst van de enquête Raadhuisweg/Zoutmansweg mochten overhandigen aan wethouder Oskam.

We roepen het voor alle duidelijkheid nog een keer. Als Burgerinitiatief Reeuwijk hebben wij geen voorkeur voor een bepaalde oplossing. Die keuze hebben wij overgelaten aan 560 dorpsgenoten!

 

Overigens lag het totale aantal deelnemers veel hoger. Zelfs richting 600. Maar een aantal dorpsgenoten bleek overbezorgd. We troffen zelfs een IP-adres aan dat maar liefst 17 keer reageerde.

Wij vonden dit iets te veel en hebben deze reacties vanzelfsprekend stuk voor stuk verwijderd. Het uitgangspunt was dat er per IP-adres maximaal twee enquêtes meegenomen werden in het resultaat. Overigens uit een steekproef van 100 adressen bleek dat vrijwel ieder adres slechts een keer voorkwam in de database.

Ter aanvulling: een IP-adres is verder volledig anoniem. Wij kunnen niet zien wie of welk huisadres hierachter hangt. Wel geeft het ons de mogelijkheid om streng te controleren op onwenselijke en veelvuldige input door eenzelfde anonieme respondent.

 

Als B.I.R. - laten we het voortaan lekker kort houden - hebben wij drie belangrijke uitgangspunten: Consensus, Overleg en vooral Respectvol naar elkaar luisteren. Daarom hebben wij vanaf het begin geprobeerd om de bewonersverenigingen aan de Raadhuisweg en Zoutmansweg actief te betrekken bij dit online-project. Aanvankelijk kregen wij met name van de Pepermolen een positieve reactie en kregen wij input. Helaas, ondanks het feit dat wij van tevoren de vragen ter inzage hebben toegestuurd - inclusief het verzoek om een reactie en waar nodig eventuele aanvullingen - hebben wij verder nooit een antwoord gekregen. Wij vinden dit een gemiste kans en waren veel liever met een positieve instelling samen aan de slag gegaan.

 

Aanstaande woensdag komt er op onze facebookpagina Burgerinitiatief Reeuwijk een link waarmee iedereen online de uitkomst rechtstreeks kan inzien.

Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: Onze inwoners zijn behoorlijk duidelijk want:

 

- Parkeren op de weg is onwenselijk;
- Een veilige oversteekplaats is noodzakelijk;
- Fietsers terug op het fietspad;
- De weg was vroeger veiliger.

 

In de komende weken zit de gemeente samen met een groep belanghebbenden opnieuw aan tafel om te komen tot nieuwe oplossingen voor de Raadhuisweg/Zoutmansweg. 560 dorpsgenoten hebben al laten weten wat zij belangrijk vinden!Onderwerpen