GroenLinks: geen ruimte voor intensieve veehouderij in Zuid-HollandGroenLinks: geen ruimte voor intensieve veehouderij in Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland verleent vier voetbalvelden extra ruimte aan intensief boeren, ondanks sterke kritiek van GroenLinks. Het idee is dat de extra ruimte gebruikt wordt voor duurzamere en diervriendelijkere intensieve veehouderij.

GroenLinks stemde tegen omdat boeren hun oorspronkelijke bedrijf niet hoeven te verduurzamen en het onduidelijk is of de provincie maatregelen gaat nemen als de intensieve veehouderijen niet daadwerkelijk duurzamer en diervriendelijker gaan boeren. Daarbij zijn de afspraken met de boeren volgens de provincie juridisch niet afdwingbaar.

De provincie stelt 2 hectare grond ter beschikking voor boeren die hebben verklaard zich vrijwillig in te gaan zetten voor duurzaamheid en dierenwelzijn. De provincie heeft echter niets afgesproken over wat er gebeurt als boeren zich daar niet aan houden.

GroenLinks fractievoorzitter Huri Sahin: “In ons dichtbevolkte Zuid-Holland is geen ruimte voor intensieve veehouderij.
Dit voorstel brengt onnodig veel risico’s met zich voor het milieu, de gezondheid van onze inwoners en het welzijn van de dieren.“

Onderwerpen