Kansen middelbaar opgeleiden in klantcontactfuncties

TPL_WARP_MODIFYKansen middelbaar opgeleiden in klantcontactfuncties
 

In Midden-Holland steeg het aantal WW-uitkeringen in oktober 2019 licht met 0,6%. Landelijk was er nog nadrukkelijker sprake van stabilisatie. Drie van de tien WW-uitkeringen in deze regio gaan naar middelbaar opgeleide werkzoekenden. Voor werkzoekenden afkomstig uit functies waarin menselijke interactie een rol speelt kunnen klantcontactfuncties een kansrijke overstap zijn. Het aantal nieuwe vacatures voor dit soort functies is over het voorbije jaar toegenomen. Deze vacatures zijn bovendien steeds vaker moeilijk vervulbaar.

Eind oktober 2019 verstrekte UWV in totaal 2.173 WW-uitkeringen in Midden-Holland. Dat waren er 14 meer dan een maand eerder, waarmee feitelijk sprake is van stabilisatie. Dat geldt zeker ook voor Nederland als geheel, waarvoor een minieme stijging van 0,1% zichtbaar is. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, liep in Midden-Holland iets op tot 2,2%. Daarmee blijft het percentage echter ruim onder het landelijk gemiddelde van 2,6%. In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland met 383, oftewel 15%. Dit dalingspercentage ligt boven het landelijk gemiddelde van 13,2%. De absolute afname van WW-uitkeringen was opnieuw verreweg het grootst bij de bedrijfseconomische & administratieve beroepen (-187). Procentueel gezien was de daling het sterkst bij pedagogische beroepen (-29,9%).

Meer klantcontactmedewerkers gevraagd

Van alle WW-uitkeringen die UWV eind oktober 2019 in Midden-Holland verstrekte, gingen er 27 naar WW’ers die op zoek zijn naar een klantcontactberoep. Het aanbod van werkzoekenden is onvoldoende om aan de vraag van werkgevers te kunnen voldoen. Volgens de laatst beschikbare gegevens stonden er in Midden-Holland medio 2019 zo’n 50 vacatures open voor dit soort beroepen. De behoefte aan klantcontactmedewerkers neemt toe door verschuiving van face-to-face contact tussen organisaties en klanten (of burgers) naar telefonisch en/of digitaal contact. Mede daarom gelden veel vacatures voor klantcontactmedewerkers inmiddels als moeilijk vervulbaar.
Spanninga voor klantcontactberoepen

Met name kansen voor middelbaar opgeleiden

De spanning in klantcontactberoepen loopt dus steeds verder op. Tegelijkertijd verandert datgene wat er van een klantcontactmedewerker gevraagd wordt. Dankzij toenemende self-servicemogelijkheden kunnen klanten tegenwoordig veel zaken zelf regelen, waardoor klantcontactmedewerkers worden ingeschakeld voor de meer complexe vragen en verzoeken. Hun werk wordt zo uitdagender, omdat het meer kennis en vaardigheden vereist.

Uit de dinsdag 12 november door UWV gepubliceerde Factsheet arbeidsmarkt Klantcontactberoepen blijkt dat klantcontactberoepen vooral kansen bieden aan werkzoekenden met mbo werk- en denkniveau. In Midden-Holland gingen eind oktober 2019 in totaal 693 WW-uitkeringen naar werkzoekenden met zo’n middelbaar opleidingsniveau. Een klantcontactfunctie zou voor sommigen van hen een interessant overstapberoep kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan werkzoekende financieel-administratief medewerkers, (ondersteunend) secretarieel medewerkers, receptionisten/telefonisten of andere functies waarin persoonlijk contact een voorname rol speelt.

Een klantcontactfunctie biedt nieuw baanperspectief

UWV ondersteunt werkzoekenden in het vinden van een nieuwe baan. Soms biedt de functie die iemand in het verleden beoefende slechts beperkte kansen, of zijn er andere redenen die een overstap wenselijk of zelfs noodzakelijk maken. UWV helpt werkzoekenden in zo’n geval hun horizon te verbreden en zich te oriënteren op overstapberoepen die passen bij hun competenties. UWV in Gouda heeft daarvoor het Beroepsorientatieprofiel (BOP) ontwikkeld.
Zo kunnen we werkzoekenden op een ander spoor zetten, dan het vertrouwde. En kunnen we ook beroepen promoten waar nu vacatures zijn die lastig zijn in te vullen’, vertelt Remco de Lange, adviseur UWV Werkgeversservicepunt Midden-Holland.
Vervolgens brengt UWV – vaak in samenwerking met gemeenten en brancheorganisaties – werkzoekenden en werkgevers bij elkaar door bijvoorbeeld banenmarkten te organiseren.

Ontwikkelingen klantcontactfuncties

Onderwerpen