Gemeente Oudewater heeft omgevingsvergunning terecht verleend

TPL_WARP_MODIFYGemeente Oudewater heeft omgevingsvergunning terecht verleend
 
De Utrechtse bestuursrechter vindt dat burgemeester en wethouders terecht de kruimelregeling hebben toegepast en een omgevingsvergunning hebben afgegeven voor Populierenweg 45, op bedrijventerrein Tappersheul. Die vergunning voorzag in het nieuwbouwen van bedrijfshallen en een zelfstandige kantoorruimte op de verdieping.
 
Een ander bedrijf had niet alleen beroep ingesteld tegen de verleende omgevingsvergunning, maar ook om een voorlopig voorziening gevraagd.
Daar ging de rechter niet in mee. En dat betekent dat de eigenaar van Populierenweg 45 de geplande bedrijfshallen en het kantoor mag bouwen en gebruiken.
 
Tegen de uitspraak van de rechter kunnen belanghebbenden hoger beroep instellen.
Dat moet binnen zes weken na de dag van verzending van de uitspraak.
 
 

Onderwerpen