Midden-Holland sterkste WW-daling van Nederland

TPL_WARP_MODIFYMidden-Holland sterkste WW-daling van Nederland

In Midden-Holland daalde het aantal WW-uitkeringen in september 2019 het sterkst van heel Nederland. Het aantal WW-uitkeringen aan hoogopgeleide werkzoekenden nam in een jaar tijd ook flink af, maar bij werkzoekenden zonder afgeronde hbo- of wo-opleiding was de daling nog forser. Hierdoor nam het aandeel hoogopgeleiden in de WW regionaal gezien licht toe.
‘De groep hoogopgeleide werkzoekenden is kleiner dan de groep werkzoekenden zonder hbo- of wo-diploma. Bovendien profiteerden hoogopgeleiden als eerste van het herstel na de crisis. In de laatste helft van 2018 en de eerste helft van 2019 ontstonden er minder vacatures voor de hogere opleidingsniveaus’, vertelt Frank Verduijn.

Eind september 2019 verstrekte UWV in totaal 2.159 WW-uitkeringen in Midden-Holland. Dat waren er 82 minder dan eind augustus 2019, een afname van 3,7%. Hiermee noteert de arbeidsmarktregio de sterkste daling van Nederland. Landelijk gezien daalde het aantal WW-uitkeringen met 1,4%. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, slonk in september 2019 in Midden-Holland tot 2,1%. Het percentage lag daarmee wederom onder het Nederlands gemiddelde van 2,6%.

In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland met 452, oftewel 17,3%. De absolute afname van WW-uitkeringen was opnieuw verreweg het grootst bij de bedrijfseconomische & administratieve beroepen (-164), op gepaste afstand gevolgd door technische beroepen (-74). Procentueel gezien was de daling het sterkst bij pedagogische beroepen (-30,2%) en ICT-beroepen (-27,8%).

Minder sterke daling WW hoogopgeleiden
De daling van het aantal WW-uitkeringen spreidde zich het voorbije jaar uit over alle opleidingsniveaus. Het aantal WW-uitkeringen dat verstrekt wordt aan hoogopgeleiden daalde tussen september 2018 en 2019 met 118 naar een totaal van 588 (-16,7%). Die afname was minder sterk dan bij werkzoekenden zonder hbo- of wo-diploma (-21,2%).


De groep werkzoekenden zonder hbo- of wo-diploma is nog altijd meer dan twee keer zo groot als de groep hoogopgeleiden. Zodoende zit er dus ook meer rek in. Na de crisis waren het in eerste instantie vooral hoogopgeleiden die profiteerden van het herstel. Het is goed denkbaar dat werkzoekenden op de overige opleidingsniveaus nog steeds bezig zijn met een inhaalslag. Daarnaast speelt ook de opbouw van de vacaturemarkt in Holland Rijnland mogelijk een rol. In de laatste helft van 2018 en de eerste helft van 2019 ontstonden er minder vacatures voor hoogopgeleiden dan voor werkzoekenden op de overige opleidingsniveaus’ verklaart Frank Verduijn, arbeidsmarktadviseur bij UWV.

Van alle WW-uitkeringen waarbij het opleidingsniveau van de ontvanger bekend is ging in Midden-Holland eind september 2019 ongeveer een derde (32%) naar werkzoekenden met een afgeronde hbo- of wo-opleiding. Hun aandeel in de WW-populatie is daarmee licht toegenomen ten opzichte van een jaar eerder (30%).

Hoogopgeleide WW’ers vooral op zoek naar bedrijfseconomisch beroep of managementfunctie
De meeste WW-uitkeringen voor hoogopgeleiden gaan in Midden-Holland naar werkzoekenden die ingeschreven staan met een bedrijfseconomisch/administratief beroep (170) of managementfunctie (125). In de top 10 van hoogopgeleide beroepen die regionaal gezien het sterkst vertegenwoordigd zijn in de WW vinden we onder meer marketingmedewerkers, organisatieadviseurs, directiesecretaresses, maatschappelijk werkers, sociaal werkers en budgetconsulenten.


*Voor agrarische beroepen is het aantal lopende WW-uitkeringen <10.
Meer informatie over regionale arbeidsmarkt Midden-Holland in Regio in Beeld
UWV verwacht dat het aantal werknemersbanen het komende jaar verder groeit. In Midden-Holland zijn de meeste banen te vinden in de sectoren zorg & welzijn, detailhandel, industrie en groothandel. Met name voor zorg & welzijn en industrie geldt dat zij veel kansen bieden aan hoogopgeleiden. UWV brengt op 30 oktober Regio in Beeld 2019 uit. Deze publicatie besteedt onder andere aandacht aan de regionale werkgelegenheidsontwikkeling, vacaturemarkt en opbouw van het arbeidspotentieel. Ook biedt de publicatie oplossingsrichtingen om duurzame aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te bevorderen en schetst deze de voornaamste uitdagingen op de regionale arbeidsmarkt.


 

Onderwerpen