Uitkomst Oudewater tevredenheidsonderzoek over Wmo en Jeugdwet

TPL_WARP_MODIFYUitkomst Oudewater tevredenheidsonderzoek over Wmo en Jeugdwet:
 
,,We worden gehoord en er wordt meegedacht’’ 
 
Inwoners van Oudewater zijn tevreden over de hulp en ondersteuning die zij krijgen vanuit de Wmo en de Jeugdwet. Dat blijkt uit een onderzoek dat bureau ZorgfocuZ verrichtte in opdracht van de gemeente. Het is het tweede jaar op rij dat de uitkomsten goed zijn en zelfs op sommige onderdelen flink verbeterd. Wethouder Walther Kok is blij met deze uitkomst: ,,Grote tevredenheid van cliënten is ook een enorme stimulans voor ons als bestuur en voor onze medewerkers”.
 
Positief
Inwoners van Oudewater die zorg ontvingen vanuit de Wmo en de Jeugdwet zijn gevraagd naar hun tevredenheid over verschillende onderdelen van die zorg. De uitkomsten van dit cliëntervaringsonderzoek zijn positief. Zo geeft 85 procent van de respondenten aan dat zij zich beter redden door de ondersteuning vanuit de Wmo. Bij het onderzoek naar de jeugdzorg is 96 procent van de respondenten het erover eens dat het door de hulp beter gaat op school, het werk en de dagbesteding. ,,We worden gehoord en er wordt meegedacht’’, reageert één van de ondervraagden.
 
Stadsteam
Ook de ervaringen met het Stadsteam zijn positief. Zo geeft 90 procent van de respondenten aan dat er in het gesprek samen met de medewerker naar oplossingen werd gezocht. Ook is 90 procent van de ondervraagden van mening dat het ondersteuningsplan helpt om een ondersteuningsvraag helder te krijgen.
 
Ondersteuning
Ook over de geleverde zorg en begeleiding zijn inwoners van Oudewater positief. Ze geven de ondersteuning gemiddeld een 8 (Wmo) en een 8,1 (Jeugd). Als verbeterpunt worden de personeelswisselingen genoemd; het is niet prettig om geregeld met verschillende personen te maken te hebben.
 
Vervolg
Oudewater wil die hoge tevredenheid de komende jaren vasthouden en als het even kan nog iets verder verbeteren. Samen met het Stadsteam Oudewater en de betrokken zorgorganisaties heeft de gemeente daar alle vertrouwen in. Wethouder Bob Duindam (voor onder andere jeugdzorg): ,,Het is verheugend dat de jeugdzorg in Oudewater positief gewaardeerd wordt. Tegelijkertijd zien we dat weinig jongeren kunnen stoppen met de zorg die zij krijgen. Dat willen we graag anders zien. Natuurlijk vooral voor de jongeren en hun familie zelf. Bovendien leiden betere zorgresultaten tot lagere uitgaven voor Oudewater en al die andere Nederlandse gemeenten’’.

Onderwerpen