Advies beschikbaar over aanpak essentaksterfte aan de Merenweg in Bleiswijk

TPL_WARP_MODIFYAdvies beschikbaar over aanpak essentaksterfte aan de Merenweg in Bleiswijk
 

Adviesbureau Terra Nostra heeft advies uitgebracht aan het Recreatieschap Rottemeren over de aanpak van de essentaksterfte aan de Merenweg in Bleiswijk. Op basis van eerdere beoordelingen is het kappen en herplanten van deze laanbeplanting gepland in 2020. Het recreatieschap heeft het  bureau gevraagd nogmaals te kijken naar de mate van aantasting van de essen door de essentaksterfte, het veiligheidsrisico dat hiermee gepaard gaat en de beheersing van dat risico. Ook heeft het bureau beheeradvies gegeven over de laan als landschappelijk element.
 
Het advies geeft aan dat 9 bomen matig tot zwaar aangetast zijn door essentaksterfte en dat 226 bomen licht aangetast zijn. Er zijn 13 bomen niet aangetast. Het bureau adviseert op korte termijn 3 bomen te verwijderen en de rest van de laan jaarlijks te inspecteren om het verloop van de aantasting te volgen.
 
De opdracht aan het adviesbureau is samen met de actiegroep Stop de bomenkap Lansingerland opgesteld. Het bestuur neemt tijdens de eerstvolgende vergadering in november op basis van het advies een besluit over de aanpak essentaksterfte aan de Merenweg (uitvoering gepland in 2020).
 
Meer weten?
Het adviesrapport is te downloaden van projectpagina Maatregelen essentaksterfte Rottemeren 


Onderwerpen