Tot medio juli grote hinder buslijnen 20, 21, 221, 90 en 385 in Noordwijk

TPL_WARP_MODIFY


 
Datum: 3 mei 2019
 
 
Tot medio juli grote hinder buslijnen 20, 21, 221, 90 en 385 in Noordwijk

Wegwerkzaamheden in Noordwijk hebben grote gevolgen voor de buslijnen 20, 21, 90, 221 en 385 van Arriva. Dit brengt omleidingen en het tijdelijk vervallen van haltes met zich mee. De aangepaste dienstregeling start op maandag 6 mei en duurt tot en met vrijdag 12 juli.
 
In Noordwijk vinden werkzaamheden plaats aan de rotonde van de kruising Beeklaan/Herenweg en de afsluiting van de Beeklaan. Dit heeft grote gevolgen voor de dienstregeling. Bij de halte Lijnbaanweg halteert lijn 20 in de tegenovergestelde richting; de bus richting Parallel Boulevard stopt op de halte richting Leiden en andersom.
 
LIJNEN 20/21/221
Concreet rijdt lijn 20 vanaf Willem v.d. Bergh via de N206, V. Berkelweg, v.d. Mortelstraat, Weteringkade, Lijnbaanweg, Nieuwe Zeeweg, Parallel Boulevard. Op de halte Vuurtorenplein heeft lijn 20 zijn begin- en eindpunt en wisselt daar om naarlijn 21/221. Deze rijdt verder via de Quarles van Uffordstraat, Van Panhuysstraat, v.d. Mortelstraat, v. Berkelweg, N206, Herenweg, Zwarteweg en vervolgt weer de route naar Leiden zoals normaal.
De volgende haltes komen te vervallen voor de lijnen 20-21-221: Groot Hoogwaak, Herenweg, Hooge Krocht, Boekerslootlaan, Gladiolusstraat, Binnenzee, Huis ter Duinstraat, Wantveld, Groot Hoogwaak, Duinpark, Voorstraat, Schiestraat, Van Panhuysstraat t.o politiebureau, Duinwetering, Pickeplein (Huis ter Duinstraat),
 
LIJN 90
Ook de dienstregeling van lijn 90 ondergaat de nodige aanpassingen door de werkzaamheden.
Lijn 90 rijdt van 6 mei tot en met 21 juli de volgende route richting Lisse: Willem v.d. Bergh, N206,  Berkelweg, v.d. Mortelstraat, Weteringkade, Oude Zeeweg, Duinweg, V. Panhuysstraat en vervolgens weer de normale route. In de andere richting naar Den Haag rijdt lijn 90 deze route: vanaf halte V.Panhuysstraat, Duinweg, Nieuwe Zeeweg, Weteringkade, v/d Mortelstraat, v. Berkelweg, N206, Herenweg, Zwarteweg en vervolgens opnieuw de normale route richting Den Haag.
Hierdoor komen bepaalde haltes tijdelijk te vervallen: Boekerslootlaan, Gladiolusstraat, Lijnbaanweg, Binnenzee, Huis Ter Duinstraat, Pickeplein, Parallel Boulevard, Vuurtorenplein, Piet Heinplein.
Aan de Weteringkade is een tijdelijke halte geplaatst richting Den Haag, en aan de Nieuwe Zeeweg staat een tijdelijke halte richting Lisse. Aan de Duinweg t.h.v. de rotonde bij het Piet Heinplein zijn twee tijdelijke haltes geplaatst.
 
LIJN 385
Ook lijn 385 ondervindt hinder door de werkzaamheden. Richting Sassenheim rijdt lijn 385 deze route: vanaf Willen v.d. Bergh via de N206 naar de V. Berkelweg, v.d. Mortelstraat en via de Weteringkade bij de rotonde weer de v.d. Mortelstraat op en dan de gebruikelijke route. Richting Den Haag is de route: na halte v.d. Mortelstraat en Weteringkade terug naar de v.d. Mortelstraat, v. Berkelweg, N206, Herenweg, Zwarteweg en vervolgens weer de gebruikelijke route.
De volgende haltes komen te vervallen: Boekerslootlaan, Gladiolusstraat, Pickeplein, Parallel Boulevard, Vuurtorenplein, Piet Heinplein, V. Panhuysstraat.
Aan de Weteringkade t.h.v. de rotonde Weteringkade/Nieuwe Zeeweg staat een tijdelijke halte voor beide richtingen, dus zowel richting Sassenheim als richting Den Haag.
De omleiding voor lijn 385 geldt van 6 mei tot en met 12 juli, alleen van maandag tot en met vrijdag van 4.00 tot 20.45 uur.

TIJDEN
De tijden die bij de haltes hangen kunnen mogelijk iets afwijken door de alternatieve routes. Op de vervallen haltes is er informatie te vinden over de alternatieve haltes. Op de site van Arriva Nederland en OV 9292 is desgewenst bijkomende informatie te vinden.
 

 

Onderwerpen