Organisaties pakken tekorten in zorg en welzijn gezamenlijk aan

TPL_WARP_MODIFYOrganisaties pakken tekorten in zorg en welzijn gezamenlijk aan
 
Nieuwkoop - Zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Rijn Gouwe verwachten in 2021 een tekort van 3.430 mensen. Om de continuïteit van zorg niet in gevaar te brengen, moet actie worden ondernomen. Vijftig zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, gemeenten, zorgkantoren, UWV en Care2Care hebben daarom gezamenlijke activiteiten voor de regio Rijn Gouwe geformuleerd die het personeelstekort in de zorg flink moeten terugbrengen. Deze activiteiten worden verder uitgewerkt in het RAAT 2.0 (Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten) in drie actielijnen:
 
Actielijn 1: Verhogen van de instroom en opleidingscapaciteit; vergroten instroom, afstemmen van de opleidingscapaciteit op de behoefte, opleiden voor de toekomst en het verhogen van het studiesucces.

Actielijn 2: Stimuleren van behoud; verbeteren van het werkklimaat en -begeleiding, behoud van gezonde en vitale medewerkers en het faciliteren van de onderlinge mobiliteit.

Actielijn 3: Stimuleren van vernieuwing; anders organiseren van de zorg o.a. door technologische innovaties en het anders organiseren van de zorg waarbij de zorgprofessionals worden betrokken.
Bestuurders van WIJdezorg, WelThuis, Gemiva-SVG Groep, Topaz en ActiVite zijn ‘eigenaar’ van de actielijnen en zetten zich in voor het behalen van deze activiteiten.

De volgende slotverklaring is maandag 8 april 2019 mondeling unaniem aangenomen door alle aanwezigen.
 
Wij, vertegenwoordigers en bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, gemeenten, zorgkantoren, commissie Werken in de Zorg en Care2Care, hebben vandaag afspraken gemaakt over de wijze waarop wij gezamenlijk bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van de arbeidsmarktproblematiek zorg en welzijn in de regio Rijn Gouwe. Ieder van ons afzonderlijk èn als collectief aanvaarden wij hiervoor het bestuurlijk eigenaarschap.
 
Rol Care2Care
De komende weken werkt Care2Care de gezamenlijke activiteitenverder uit en faciliteert zij de werkgevers bij het realiseren er van.
 

Onderwerpen