Daling WW-uitkeringen zet door in Midden-Holland na korte trendbreuk

TPL_WARP_MODIFYDaling WW-uitkeringen zet door in Midden-Holland na korte trendbreuk

Het aantal WW-uitkeringen daalt in Midden-Holland in februari met 1,8%, nadat er in januari nog sprake was van een stijging. In veel sectoren blijft er een grote vraag naar personeel bestaan. Volgens ramingen van UWV is in 2018 het aantal ontstane flink groter dan in 2017. Zo was er in de regio bijvoorbeeld een relatief sterke toename aan vacatures voor transport & logistiek beroepen. UWV organiseert in Midden Holland door het jaar heen ontmoetingen voor werkgevers en werkzoekenden om de vraag in onder andere de transportsector in te vullen.

Eind februari 2019 verstrekte UWV 2.530 WW-uitkeringen in Midden-Holland. Dat waren er 47 minder dan in januari, een daling van 1,8% die net onder de landelijke trend van -2% blijft. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bedroeg net als vorige maand 2,6% en komt daarmee uit onder het landelijk gemiddelde (3%). In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland met 18,6%, oftewel 578 uitkeringen. Deze afname was scherper dan in Nederland als geheel (-17%). Bij bedrijfseconomische en administratieve beroepen, technische beroepen en commerciële beroepen waren de dalingen in absolute zin het grootst.


Sterke groei bij transport & logistiek

UWV raamt het totale aantal ontstane vacatures in 2018 voor Midden-Holland op 12.200. Dat is 22% meer dan in 2017. Landelijk gezien groeide het aantal ontstane vacatures met 12%. Het voorbije jaar ontstonden in de regio de meeste vacatures voor technische beroepen. De grootste procentuele groei was zichtbaar bij agrarische beroepen.

Vacatures transport & logistiek moeilijk vervulbaar

Het aandeel vacatures voor de beroepsklasse transport & logistiek in het totaal aantal ontstane vacatures ligt in Midden-Holland met 13% net boven het cijfer voor Nederland als geheel (12%). Regionaal ontstonden vorig jaar zo’n 1.600 vacatures in deze beroepsklasse. Uit een enquête die UWV in het najaar van 2018 heeft gehouden onder werkgevers blijkt dat 51% van de vacatures  in de transport en logistiek sector moeilijk vervulbaar is. Een gebrek aan sollicitanten geldt daarbij als belangrijkste oorzaak.

In Midden-Holland zijn met name vacatures voor heftruckchauffeurs en vrachtwagenchauffeurs binnenland moeilijk vervulbaar, maar ook magazijnmedewerkers zijn voor veel werkgevers lastig te vinden. UWV publiceerde deze week de arbeidsmarktfactsheets transport & logistiek en Groothandel, beide sectoren waarin veel transport en logistiek beroepen te vinden zijn. In deze factsheets valt ook te lezen over de de impact van bepaalde ontwikkelingen op de bedrijfsvoering en werkzaamheden. Denk aan technologische vooruitgang, veranderende (klant)eisen voor chauffeurs op het gebied van sociale en communicatieve vaardigheden en, uiteraard, de naderende Brexit. Al deze ontwikkelingen bieden zowel kansen als bedreigingen voor de werkgelegenheid.

Kansen voor werkzoekenden

De sectoren transport & logistiek en groothandel bieden beide kansen aan werkzoekenden. UWV, gemeenten en onderwijs werken nauw met sectoren en bedrijven samen om vraag en aanbod beter op elkaar aan te sluiten. In het Groene Hart zijn in de week van 11 t/m 16 maart de Kom Binnen Bij Bedrijven-dagen georganiseerd. In Gouda hebben UWV en gemeente ruim 20% meer bedrijven geënthousiasmeerd om hun deuren op te zetten voor geïnteresseerden op zoek naar een baan.
1.200 bezoekers in de regio Midden-Holland hebben een kijkje genomen bij meer dan 300 bedrijven.


Onderwerpen