Recreatieschap Rottemeren en Staatsbosbeheer verlengen samenwerking

TPL_WARP_MODIFYRecreatieschap Rottemeren en Staatsbosbeheer verlengen samenwerking
 

Recreatieschap Rottemeren en Staatsbosbeheer gaan ook de komende vijf jaar met elkaar samenwerken. Die overeenkomst tekenden de Rotterdamse wethouder Bert Wijbenga, voorzitter van het recreatieschap, en Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer, maandag 10 december in Bleiswijk. Hiermee zetten de organisaties de samenwerking van de afgelopen twee jaar voort tot en met 2023.
 
Staatsbosbeheer nam op 1 januari 2017 de dienstverlening voor het recreatieschap over van G.Z-H. Omdat deze samenwerking naar tevredenheid is verlopen, is besloten de samenwerking voor vijf jaar te verlengen. Staatsbosbeheer gaat ook de komende periode de natuur- en recreatiegebieden in de Rottemeren beheren en verder ontwikkelen.
 
Samen voor de Rottemeren
Beide organisaties gaan vanuit ieders taak en doelstellingen duurzaam samenwerken. Daarbij richten ze zich op het toegankelijk houden van de Rottemeren voor haar bezoekers. Zo werken ze aan een visie op het beheer en op de toekomst van het gebied en aan een goede balans tussen natuur en recreatie. Ook het realiseren van routenetwerken en het optimaal inzetten van mensen en middelen heeft de aandacht.
 
Groen leefklimaat
In het Recreatieschap Rottemeren werken de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas aanhet behartigen van de belangen van openluchtrecreatie, het beschermen van de natuur en het bewaren en bevorderen van het natuur- en landschapsschoon in het gebied. Vanuit haar rol als beheerder van natuur- en recreatiegebieden wil Staatsbosbeheer via het programma Groene Metropool een sterke bijdrage leveren aan een groen leefklimaat in de stedelijke regio’s van Nederland. Het beheren van de recreatiegebieden in de Rottemeren past in deze ambitie. 


Onderwerpen