Gemeente Bodegraven-Reeuwijk: bouw twee appartementencomplexen voor arbeidsmigranten gewenst

TPL_WARP_MODIFYGemeente Bodegraven-Reeuwijk:
Bouw twee appartementencomplexen voor arbeidsmigranten gewenst

 
Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk willen de bouw toestaan van twee appartementencomplexen voor arbeidsmigranten die in de gemeente werken. Het ene complex biedt onderdak aan 640, het andere aan 300 werknemers. Beide gebouwen komen op industrieterreinen, dichtbij de plek waar arbeidsmigranten werken. De gemeente heeft met de investeerders afgesproken dat er professioneel beheer plaatsvindt.
 
Momenteel verblijven arbeidsmigranten verspreid over de gemeente. Zij wonen vaak op kamers die niet voldoen aan de maatstaven voor fatsoenlijke huisvesting. Voor andere woningzoekenden is het tegelijkertijd moeilijk op de krappe woningmarkt aan bod te komen. De gemeente wil dus twee vliegen in één klap slaan: betere huisvesting voor arbeidsmigranten en meer woningen voor andere groepen in Bodegraven-Reeuwijk.
 
De plannen zijn vandaag naar de gemeenteraad gestuurd. De raad wordt gevraagd op 21 november 2018 een principebesluit te nemen, zodat B en W verder kan met de uitvoering.
 
Arbeidsmigranten onmisbare werknemers
Arbeidsmigranten vervullen een belangrijke rol in de lokale economie. De meeste van de middelgrote en grote ondernemingen in Bodegraven-Reeuwijk zouden zonder de inzet van arbeidsmigranten niet of niet goed kunnen functioneren. Voor arbeidsmigranten is echter te weinig fatsoenlijke huisvesting beschikbaar. Nu wonen deze mensen vaak met te velen in slecht onderhouden woningen in het centrum van Bodegraven. In die woningen is soms sprake van onveilige en onhygiënische situaties, mede doordat er geen professioneel beheer is. 
 
Opknappen bestaande woningen
Het gemeentebestuur wil een eind maken aan deze ongewenste vormen van huisvesting. Dat kan door arbeidsmigranten een goed alternatief te bieden. Bijkomend voordeel is dat de vrijkomende woonruimte kan worden opgeknapt en vervolgens kan worden verhuurd of verkocht aan woningzoekenden, zoals starters, jonge gezinnen en spoedzoekers.
 
De gemeente heeft bovendien de huisvestingsverordening aangepast waardoor het veel moeilijker is om woningen te splitsen voor verhuur aan arbeidsmigranten.
 
Daarnaast sluit de gemeente een overeenkomst met de investeerders van de nieuwbouwcomplexen om ook te investeren in het opknappen van de vrijkomende woningen in het centrum. De bestaande woonvoorraad neemt daardoor toe en creëert kansen voor andere doelgroepen, zoals starters, jonge gezinnen en spoedzoekers.
 
Grote aantallen
Het is niet zeker om hoeveel arbeidsmigranten het gaat in Bodegraven-Reeuwijk. De schattingen op basis van verschillende onderzoeken lopen uiteen van 750 tot 1.500.
 
Niet alle arbeidsmigranten schrijven zich bij de gemeente in, vandaar de onzekerheid over de aantallen. Inwoners die niet staan ingeschreven dragen echter niet bij aan de inkomsten van de gemeente, terwijl zij wel van de voorzieningen gebruiken kunnen maken. De gemeente denkt dit te kunnen oplossen via de verhuurders: die moeten meewerken aan een goede registratie. Niet-ingeschrevenen worden beschouwd als toeristen, voor wie toeristenbelasting moet worden betaald. Op deze manier verwacht de gemeente de inschrijving te stimuleren.
 
Voorzieningen
Op de nieuwe locaties wordt niet alleen woonruimte geboden. Arbeidsmigranten kunnen er ook cursussen volgen, vooral taalcursussen. Daarnaast komen er voorzieningen, zoals een kleine winkel voor ‘landeigen producten’.
 
Quotes
Coördinerend wethouder Dirk-Jan Knol (CDA): “We weten dat het probleem in veel gemeenten speelt. Voor ons gemeentebestuur is een goede huisvesting, ook van tijdelijke werknemers zoals arbeidsmigranten, een kwestie van fatsoen. Tegelijkertijd creëren we daarmee de kans het centrum van Bodegraven mooier te maken, met meer mogelijkheden voor woningzoekenden die nu nauwelijks kans hebben op een woning, vooral spoedzoekers en jonge gezinnen.”
 
Edward Windhorst, een van de grote ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk, voegt hieraan toe: “Het vinden van goede arbeidskrachten, ook uit het buitenland, wordt steeds moeilijker. Als er voldoende goede huisvesting in de gemeente is, hebben we meer te bieden dan alleen een goed salaris.”
 
Bert Verheij van Homeflex, investeerder en beheerder: “Ik onderstreep het belang van goed beheer. We houden toezicht, maken duidelijke afspraken en zorgen goed voor praktische zaken als het opruimen van afval, het beperken van geluidsoverlast en dergelijke. Daarmee creëren we een aantrekkelijk woonklimaat, zowel voor de arbeidsmigranten als voor bewoners en bedrijven in de omgeving.”
 
 

Onderwerpen