Projectontwikkelaar Loetje locatie Reeuwijk: Er komt geen terras!

TPL_WARP_MODIFY

PROJECTONTWIKKELAAR LOETJE-LOCATIE: ER KOMT GEEN TERRAS!

 

Donderdag 2 augustus diende bij de Rechtbank in Den Haag het verzoek voor een voorlopige voorziening dat was ingediend door een groep bewoners en verenigingen aan de Notaris d'Aumerielaan/Groene Ree.

De omgevingsvergunning die voor de bouw van een hotel-restaurant aan het eind van deze doodlopende laan was afgegeven door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zou in strijd zijn met het bestemmingsplan. Een directe stop van de bouwactiviteiten zou daarom op zijn plaats zijn. 

 

Zowel in 2008 als in 2015 had de gemeenteraad al gekeken naar deze locatie en in beide beide gevallen was de conclusie eenduidig en helder: 'slechts geschikt voor kleinschalige horeca zonder een verkeer aantrekkende werking'. Niemand van de bezwaarmakers was dan ook tegen een leuk en gezellig restaurantje, zolang de verkeersveiligheid van de laan maar niet in gevaar komt.

Het juridisch steekspel spitste zich toe op de vraag of er hier nu sprake was van een hotel-restaurant of van een afzonderlijk van elkaar te onderscheiden hotel én apart restaurant. Weliswaar gevestigd in hetzelfde gebouw. De geldende norm van maximaal 400 m2 horeca werd daarbij door beide partijen verschillend uitgelegd. 

Het is nu aan de rechter om aan te geven welke van beide interpretatie de juiste is. Hij gaf overigens wel aan dat hij niet begreep hoe de gemeente de verkeersveiligheid had beoordeeld. Was een verkeerskundig rapport hier niet meer op zijn plaats geweest, vroeg hij zich af?

 

De jurist van de gemeente gaf als antwoord dat bij de beoordeling van de aanvraag alleen maar was gekeken naar de parkeernormen in combinatie met de situatie rondom de uitrit. Dit is het punt waar de d’ Aumerielaan doodloopt voor auto's en overgaat in een fietspad richting Gouda. Volgens de gemeente is hier sprake van een verbreding van de weg, die ervoor zorgt dat ook in de toekomst de uitrit overzichtelijk en veilig is. Gemakshalve werd in het betoog voorbijgegaan aan het feit dat op hetzelfde stuk straks ook auto's geparkeerd staan. Hierdoor blijft er slechts een smalle strook voor fietsers over. 

Daarnaast was de jurist van mening dat de smalle d'Aumerielaan een verkeersdruk aan zou moeten kunnen van gemiddeld 2.400 auto's per  twee uur. Een bijzonder uitgangspunt wanneer dit wordt vergeleken met een heringerichte Zoutmansweg/Raadhuisweg. Daar praat de gemeente over 5.000 - 6.000 auto's per dag.

In een eerder stadium gaf de gemeente overigens al aan dat de laan pas aangepast wordt, nadat alle voorgenomen bouwwerkzaamheden zijn afgerond. Inclusief de bouw van de later geplande vrijstaande villa’s. Kostentechnisch wellicht een verstandige keuze. Het blijft echter de vraag of dit slim is met betrekking tot de verkeersveiligheid. Nu al zijn er vrachtwagens die achteruit de weg inrijden en daarbij een belangrijk overzicht missen. Een gevaar voor met name de fietsers.

Zowel de projectontwikkelaar/eigenaar als zijn advocaat verklaarden in de rechtbank dat er geen terras komt. Dit in tegenstelling tot de vestigingseisen van Loetje. De zorgen die de belanghebbenden hierover hebben zou onterecht zijn en de heipalen, die inmiddels al in de tuin zijn geslagen, dienen uitsluitend om verzakking van grond tegen te gaan. 

De advocaat gaf wel toe dat de tekeningen op dit punt onduidelijk en ongelukkig zijn. In lijn hiermee stelde zij voor om in ieder geval de ingetekende pergola aan de achterzijde van het gebouw te schrappen.

 

Binnen twee weken zal de rechter uitspraak doen over de zaak.

Onderwerpen