Vierstroom Zorg Thuis door werknemers gekozen tot beste werkgever

TPL_WARP_MODIFYVierstroom Zorg Thuis door werknemers gekozen tot beste werkgever
 
- Als werkgever in de wijkverpleging heeft Vierstroom ZorgThuis een onderzoek laten uitvoeren om zicht te krijgen op de mate van tevredenheid van de medewerkers. De resultaten van dit onderzoek geven een positief beeld en hebben ertoe geleid dat Vierstroom Zorg Thuis het predicaat “beste werkgever 2018-2019” heeft gekregen.
 
“We zijn trots op het resultaat”, aldus Susan Veenhoff, directeur van Vierstroom Zorg Thuis. “ Natuurlijk omdat we ons nu beste werkgever mogen noemen, maar ook omdat maar liefst 81,7 % van de medewerkers heeft deelgenomen aan het onderzoek. Dat percentage is fors hoger dan in vergelijking met soortgelijke onderzoeken in de zorgbranche.

Het onderzoek laat zien dat de betrokkenheid en bevlogenheid van de medewerkers heel hoog is en dat medewerkers veel ruimte ervaren voor eigen regie en persoonlijke ontwikkeling. Een deel van de medewerkers ervaart een hoge werkdruk. Het gaat dan vooral over de scheiding tussen werk en privé. Medewerkers zijn trots op de wijze van samenwerken met collega’s en hoe zij van elkaar leren.
Veel medewerkers zijn positief over de organisatie en dragen dat ook uit”.
 
Onderzoeksbureau Effectory dat het onderzoek heeft uitgevoerd vat de respons samen als ‘Vierstroom voelt als thuis’. “Een mooie constatering van waaruit Vierstroom Zorg Thuis verder gaat werken”, vult Susan Veenhoff aan. “Elk wijkteam gaat nu met de resultaten aan de slag. In dialoogsessies gaan we met de medewerkers in gesprek over de resultaten en de opvolging daarvan.

Ik ben er van overtuigd dat we met dit predicaat nog meer professionele verzorgenden en verpleegkundigen voor ons kunnen enthousiasmeren. En terecht, want de wijkverpleging is een beroepsgroep die volop in ontwikkeling is en veel uitdaging biedt. We verlenen steeds meer intensieve zorg en doordat de zorg thuis wordt verleend ervaren onze medewerkers dat zij een intensief contact kunnen opbouwen met hun cliënten en echt iets voor hen kunnen betekenen”. 

Onderwerpen