Competenties belangrijk in krappe arbeidsmarkt

TPL_WARP_MODIFYCompetenties belangrijk in krappe arbeidsmarkt

In Midden-Holland daalt het aantal WW-uitkeringen in mei 2018 minder hard dan in Nederland.
Van de beroepsbevolking krijgt 3% een WW-uitkering. Het aantal 50-plussers in de WW daalt echter minder hard.

Het is belangrijk voor werkgevers en 50-plus werkzoekenden om te kijken naar motivatie, interesse en competenties.
Dan is er mogelijk een hele goede match te maken en kan iemand – eventueel met (bij)scholing - tóch aan de slag.


Eind mei 2018 verstrekt UWV 2.938 WW-uitkeringen in Midden-Holland. Dit zijn er 74 minder dan in april, een daling van 2,5%. Deze daling is veel minder sterk dan de landelijke daling. Dat komt deels doordat het WW-percentage (oftewel het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking) in Midden-Holland met 3,0% in mei 2018 lager ligt dan het landelijk gemiddelde. In vergelijking met vorig jaar daalt het aantal WW-uitkeringen met 22,0%, ofwel 828 uitkeringen. De landelijke daling is hier even groot. Ruim twee derde van de daling in Midden-Holland komt voor rekening van de uitzendbureaus, groothandels en bouw.

Groter aandeel 50-plus in WW-bestand

Het aantal WW-uitkeringen blijft dalen, ook onder 50-plussers. Het aantal 50-plus werkzoekenden in het WW-bestand daalt echter minder hard dan in andere leeftijdsklassen. In Midden-Holland bedraagt het aandeel 50-plussers per mei 2018 zo’n 53%, tegenover 44% begin 2012. Werkgevers benutten echter steeds vaker de ervaring, kennis en kunde van oudere werkzoekenden.

Competenties en interesse belangrijk

Veel 50-plussers met WW hebben een administratieve, secretariële, commerciële of verzorgende opleiding op (v)mbo-niveau gevolgd. Ook is er een omvangrijke groep die economisch-administratief of sociaal-cultureel is opgeleid op hbo-niveau. Dat zijn vaak ook de beroepen waarin relatief veel mensen werk zoeken. Het is belangrijk dat werkgevers en 50-plus werkzoekenden voorbij opleiding en werkervaring kijken en zich richten op motivatie, interesses en competenties. Met goede (bij)scholing is er dan vaak alsnog een match te maken en kan iemand tóch aan de slag.

UWV laat werkgevers ervaring benutten

Werkgevers merken dat het steeds lastiger wordt om personeel te vinden voor hun vacatures. Werkzoekenden die precies de gevraagde kwalificaties bezitten worden alsmaar schaarser. UWV stimuleert werkgevers daarom om ‘out-of-the-box’ te denken en zo te ontdekken dat een gemotiveerde oudere werkzoekende met passende affiniteit en competenties ook geschikt (te maken) is voor de functie. UWV Midden-Holland heeft laatst weer een KitchenMatch georganiseerd. Vijftien oudere werkzoekenden en tien werkgevers koken samen verschillende gerechten.

Onderwerpen