Prognose 2019: sterkere stijging aantal banen in Midden-Holland

TPL_WARP_MODIFYPrognose 2019: sterkere stijging aantal banen in Midden-Holland

Vandaag is de UWV Arbeidsmarktprognose 2018-2019 gepubliceerd. Goed nieuws voor Midden-Holland: het aantal banen neemt sterker toe dan in heel Nederland en de WW blijft verder dalen. Krapte en mismatch zijn wel een groeiend punt van zorg. UWV richt zich daarom met werkgevers en sectoren op initiatieven om de personeelsvoorziening te verbeteren.
Werkzoekenden met beroepen waar weinig vraag naar is, doen er verstandig aan hun horizon én hun zoekgedrag te verbreden.


WW-daling minder sterk dan landelijk

UWV verwacht dat het aantal WW-uitkeringen de komende twee jaar in Midden-Holland met zo’n 700 zal dalen, van 3.200 eind 2017 naar 2.400 eind 2019. Deze daling ligt daarmee met 23,4% net iets boven de landelijke daling (23%).
Ook het WW-percentage, oftewel het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, blijft verder dalen. In Midden-Holland gaat dit percentage van 3,2% eind 2017 naar 2,5% eind 2019. Dat is onder het landelijk gemiddelde van 2,8%


2.900 banen erbij

In Midden-Holland nemen de banen voor werknemers met 2.900 toe, van 78.400 in 2017 naar 81.300 in 2019. Deze regionale stijging van 3,8% komt uit boven het landelijk gemiddelde van 3,4%.
De grote toename in het aantal banen komt met name door de uitzendbureaus. In twee jaar tijd komen hier zo’n 600 banen bij. Andere sectoren die de komende jaren in absolute zin flink groeien zijn de bouw (400) en zorg & welzijn (400). Alleen in de financiële dienstverlening valt een duidelijke krimp te noteren.


Structureel minder banen in financiële diensten

Voor werkzoekenden afkomstig uit de financiële dienstverlening is hetzelfde werk lang niet altijd opnieuw beschikbaar. Door digitalisering en sluiting van kantoren neemt het aantal banen op met name lager niveau hier structureel af. Werkzoekenden zullen daarom moeten overstappen naar beroepen waar wel vraag naar is.

Krapte en overstappen

De beroepsbevolking groeit in Midden-Holland van 2017 op 2019 met 0,1% aanzienlijk minder sterk dan het aantal banen. Daarnaast zijn er minder mensen met een WW-uitkering beschikbaar én sluiten vraag en aanbod lang niet overal goed op elkaar aan. Werkgevers kampen door krapte en mismatch steeds vaker met moeilijk vervulbare vacatures. Dit probleem doet zich met name voor in de bouw, techniek, ICT, zorg en transport.

Onderwerpen