Staatsbosbeheer schenkt 120 bomen aan Plezierrivier de Rotte voor vergroening stad RotterdamStaatsbosbeheer schenkt 120 bomen aan Plezierrivier de Rotte voor vergroening stad Rotterdam
 
Staatsbosbeheer bestaat 120 jaar. Om dit te vieren schenkt Staatsbosbeheer 120 bomen aan de stichting Plezierrivier de Rotte ten behoeve van vergroening van de wijken Noord en Crooswijk in de nabijheid van de Rotte in de stad Rotterdam. Staatsbosbeheer investeert hiermee zowel in de groene verbinding tussen stad en groen ommeland, als in de sociale verbinding. De werkzaamheden, visie en bevlogenheid van Stichting Plezierrivier de Rotte sluiten hier op aan. Bewoners van Rotterdam profiteren van het geschenk; de stad wordt groener, de bomen geven schaduw en een aantal van de cadeaubomen zijn vruchtenbomen. 
 
Natuur en landschap dichtbij de stad zijn lang niet altijd vanzelfsprekend. Staatsbosbeheer zet zich in voor de Groene Metropool, ofwel een Nederland waar groen vanzelfsprekend deel uitmaakt van onze (stedelijke) leefomgeving. Met het cadeau van 120 bomen draagt Staatsbosbeheer een steentje bij aan meer groen in de stad, betere klimaatbestendigheid en de verbinding van de inwoners met natuur. De gemeente Rotterdam zal in nauw overleg met stichting Plezierrivier de Rotte de bomen in clusters planten op nog nader te bepalen locaties in de stad.
 
Bijeenkomst en plantactie
Woensdag 11 december is er een bijeenkomst in Crooswijk, waarbij de eerste boom wordt geplant. Sylvo Thijsen, directeur van Staatsbosbeheer overhandigt een kroosboom. Symbolisch, omdat vroeger in Crooswijk de beroemde kroosbomen (Pruimenbomen) zijn gekweekt. Vooruitlopend op de volledige herinrichting van de Crooswijksebocht over anderhalf jaar, planten en adopteren de kinderen van basisschool IBS Noen nu alvast de eerste boom in de Crooswijksebocht. Het plan is om op diverse plaatsen in de nabijheid van de Rotte nog meer voedselbomen te planten zoals bv. notenbomen, zodat bewoners, jong en oud, de vruchten kunnen eten en meer kennis opdoen van/over de natuur en diversiteit aan bomen.
 

Onderwerpen