Onderzoek knobbelzwanen in de Krimpenerwaard afgerondOnderzoek knobbelzwanen in de Krimpenerwaard afgerond
 
Het onderzoek naar de zwanenpopulatie in de gemeente Krimpenerwaard is afgerond. Onderzoeksbureau Bui-tegewoon Groenprojecten heeft dit onderzoek verricht in opdracht van de gemeente Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland. In het onderzoeksrapport is de beschikbare informatie over de zwanenpopulatie in de gemeente samengebracht.
Verder is er een analyse gemaakt van de ontwikkeling van de aantallen en zijn de varianten van schadebestrijding inzichtelijk gemaakt.
In het rapport zijn ook adviezen en aanbevelingen opgenomen.
 
Breed samengestelde werkgroep
Het onderzoek was een van de actiepunten uit de nota Dierenwelzijn/faunabeheer. Naar aanleiding van dit actiepunt heeft de gemeente Krimpenerwaard ook een werkgroep ingesteld. Aan de werkgroep nemen deel: Wildbeheereenheid Krimpenerwaard (WBE), Land en Tuinbouworganisatie afdeling Krimpenerwaard (LTO), Politie team Krimpenerwaard, Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) en de gemeente Krimpenerwaard.

Het rapport kan leiden tot duurzame oplossingen en het normaliseren van de ontstane situatie rondom de knobbelzwanen in de Krimpenerwaard.
In de werkgroep wordt overlegd over de mogelijkheden die er zijn om te komen tot afspraken over het beheer van de knobbelzwanenpopulatie.
 

Onderwerpen