College Montfoort passeert raad en burgersCollege Montfoort passeert raad en burgers
 
De fracties vande vier oppositiepartijen in de gemeenteraad van Montfoort (CDA, CU, SGP en LM) maken zich grotezorgen over het huidige functioneren van het college van burgemeester en wethoudersen de ambtelijke organisatie.
 
Wat is er aan de hand? Het college legt sinds 1 januari jongstledenraadsvoorstellen niet op een ordentelijke wijze voor aan de fora en de raad. Alle belangrijke onderwerpen die in het openbaar behandeld zouden moeten worden, worden als “informatienota’s” aan de politieke partijen aangeboden,of deze onderwerpen worden op een interne informatieavond aan de politieke partijen voorgelegd. Dit komt over alsachterkamertjespolitiek en is totaal niettransparant. Hierdoor wordt de democratie geweld aan gedaan.
 
Er schort van alles aan de planning, werkwijze en de procedures. Zo worden de raads- en forumleden in de maand mei geconfronteerdmet een groot aantal raadsvoorstellen. Dit terwijl de raadsvergadering die op8 april gepland was,kwam te vervallen omdat er geen agendapunten waren.
 
Zo heeft het college recent een financieel kader vastgesteld voor de komende jaren. Woordvoerder Mat Herben (Lokaal Montfoort): “De financiële problemen zijn groot maar dit college is bezig met de verkeerde dingen. Daaraan geeft het college geld uit en dat zal leiden tot lastenverzwaring voor burgers.” Het hoofdlijnenakkoord van de coalitie is wel gepresenteerd maar niet volledig doorgerekend. Men durft niet bekend te maken wat het allemaal gaat kosten. Wij maken ons zorgen over het feit dat het college wel voortvarend is met windmolens die we niet willen en onduidelijk is over het Sociaal domein.
 
Wij beogen in ieder geval om met onze gezamenlijke deskundigheid de gemeente Montfoort weer op het juiste spoor te zetten
 
De fracties van CDA, CU, SGP en LM


 

Onderwerpen