Theatervoorstelling Zit er nog rek in? In SchoonhovenTheatervoorstelling Zit er nog rek in? In Schoonhoven

Op woensdagavond 24 april, aanvang  20.00 uur, vindt in de Remonstrantse kerk aan de Kruispoortstraat te Schoonhoven een bijzondere vertelvoorstelling plaats – “Zit er nog rek in?”. Een voorstelling over het ontstaan van de Remonstranten, 400 jaar na de synode in Dordrecht,  over ``rekkelijk en precies toen, nu en straks``

In het 17e eeuwse conflict tussen Arminius en Gomarus schuilt een nog steeds actueel thema. Aanhangers van Arminius waren 'rekkelijk', die van Gomarus 'precies'- tegenwoordig zouden we spreken van vrijzinnig en orthodox.  Wat betekent 'rekkelijk' nu, in een tijd van toenemende polarisatie, waarin de verworvenheden van de Verlichting ter discussie staan? Een urgente vraag anno 2019.                                                                                                                                      
Marijke Broekhuijsen is professioneel acteur en cultuurpedagoog.  Zij maakte een vertelvoorstelling waarin zij actuele vragen en dilemma's van een ``rekkelijke``  in deze tijd verkent. Met verhalen, geschiedenis en muziek.                                                                                       

De toegang is gratis, maar er wordt wel een schaalcollecte bij de uitgang gehouden. Duur van de voorstelling bedraagt ca. 1,5 uur.

Onderwerpen