France has a long furosemide price walmart and fascinating heritage as the mother..

Kruispoortlezing over Spinoza in Schoonhoven.Kruispoortlezing over Spinoza in Schoonhoven.

De eerstvolgende kruispoortlezing in de Remonstrantse kerk van Schoonhoven gaat over Spinoza. Deze eigenzinnige 17e eeuwse filosoof, politiek denker en wiskundige (en ook lenzenslijper!) was in zijn tijd zeer omstreden, vooral vanuit orthodoxe hoek. Zijn boeken waren tweehonderd jaar lang verboden in Europa, omdat zijn historische bijbelkritiek zou leiden tot atheïsme en fatalisme
                                                           
De lezing vindt plaats op zondagmiddag 3 februari, aanvang 14.00 uur in de Remonstrantse kerk aan de Kruispoorstraat 8 ende toegangsprijsis E. 5, incl. koffie of thee.                                                                                                                                   

Titel van de lezing:  SPINOZA – ETHICA, DEEL 1 – OVER GOD                                                            
U heeft zich vast wel eens afgevraagd: bestaat God en wat moet ik mij daarbij voorstellen, of, hoe leid ik een goed leven, hoe verhoud ik mij tot andere mensen en tot uiteenlopende gebeurtenissen? Deze vragen moeten ook de jonge Spinoza hebben beziggehouden en aangezet hebben tot het schrijven van een omvangrijk oeuvre.
 
Spreker op 3 februari a.s. is Rian Goossens. Zij is docent maatschappijleer en levensbeschouwing op een middelbare school.
Zij studeerde geografie, maatschappijwetenschappen en wijsbegeerte en rondde deze laatste studie af met een scriptie over Spinoza.
Naast het lesgeven verzorgt zij cursussen over filosofische thema’s. Tijdens de lezing of liever, het gesprek, proberen we stapsgewijs het Godsbeeld van Spinoza te begrijpen: Deus sive Natura, God of de Natuur. 

Onderwerpen